Filmer om val om yrken

”Wake up – Dr West testar yrken” är tolv filmer om lika många yrkesområden. Flera av yrkena innebär exponering för kemikalier och risker kopplade till dessa. Filmerna, med fokus på arbetsmiljö och hälsa, är framtagna av AFA Försäkring för att öka kunskapen om risker i arbetsmiljön. Man vill särskilt nå unga i arbetslivet och uppmärksammar konkreta tips på hur målgruppen tidigt kan förebygga arbetsskador som till exempel allergi. Se filmerna och läs mer om förebyggande åtgärder på: afaforsakring.se/forebyggande/wake-up .