Matallergi kan ge reaktioner i munhålan

Mag-tarmkanalen är det vanligaste stället att få symtom vid allergi eller överkänslighet mot någon form av mat. Det gäller inte minst den översta delen av mag-tarmkanalen – munhålan. Den som är allergisk mot något födoämne har ofta återkommande sårbildningar i munnen.

Allergiska reaktioner i munhålan är dock ändå relativt ovanliga. De som förekommer kan orsakas av material som används av tandläkare, som exempelvis amalgam. I och med att användningen av amalgam har minskat så har allergier mot detta dock blivit allt mer sällsynt. Men reaktioner orsakas också av födoämnen och förekommer då i olika versioner. Vissa reaktioner är av akut karaktär och startar när man äter något som man är allergisk mot. Detta sätter igång en inflammation där IgE-antikroppar spelar en stor roll och ger upphov till något som heter det orala allergisyndromet.
– Vid det orala allergisyndromet börjar det klia och sticka i gommen och på tungan och läpparna när man äter något man inte tål. Detta övergår sedan i en svullnadskänsla som sitter i någon timme. Oftast stannar det vid detta. I sällsynta fall kan det dock leda till en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad anafylaktisk chock, säger Mats Jontell, professor på avdelningen för oral medicin och patologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Subgrupp får afte av mat

Det finns också kroniska reaktioner. Man brukar tala om födoämnesutlöst aftös stomatit (afte), vilket är återkommande sårbildningar i munhålan. Ungefär två procent av den svenska befolkningen upplever detta varje dag. I hela Skandinavien har cirka sextio procent upplevt det någon gång under sin livstid. Afte uppkommer oftast under barn- och ungdomsåren och är något vanligare bland kvinnor. Sjukdomen är till viss del ärftlig. Enligt Mats är utbrott av afte dock inte alltid relaterat till födoämnen.
– Av de som har aftös stomatit är det en subgrupp som reagerar på någon form av matallergen som går att identifiera.

Crohn-liknande tillstånd

En tredje typ av allergiska reaktioner i munhålan orsakas av något som liknar den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom. Det är tveksamt om det är fråga om en allergi, även om bekymren hos vissa människor är kopplade till födoämnen. Symtomen visar sig som kraftiga svullnader i läpparna och delar av ansiktet, så kallad orofacial granulomatos (OFG). Detta drabbar främst barn i nedre tonåren och diagnostiseras oftast sent i sjukdomsförloppet.
– Jag träffar förvånansvärt många patienter som har gått lång tid med svullen läpp utan att få rätt diagnos. En läkare kanske tror att det är en akut allergisk reaktion, som dock visar sig vara ett Crohn-liknande tillstånd av kronisk karaktär. Symtomen kommer ofta smygande och kan finnas kvar i något eller några år och är både estetiskt och socialt handikappande, fortsätter Mats.

Allergentyp kan påverka reaktion

Allergiska reaktioner i munhålan orsakas av vanliga matallergen som jordnötter, mjölk, ägg eller sädesslag. Glutenintolerans (celiaki) eller brist på vitamin B12 kan också ge problem. Vad som gör att det blir en akut eller kronisk reaktion vet forskarna dock inte.
– Vilken typ av allergen det är kan spela roll. Det kan också handla om hur man exponeras för allergenet, det vill säga vilken kroppsvävnad som kommer i kontakt med det. Reaktionerna kan variera beroende på om allergenet exempelvis kommer ner i lungorna eller i mag-tarmkanalen, säger Mats.

Undvika allergen bästa behandlingen

För att mer exakt få veta vad det är som orsakar reaktionerna måste man göra vissa tester. Vid akuta reaktioner som är IgE-förmedlade handlar det om att göra vanliga allergitester med blodprov och pricktest. Vid afte och OFG finns det dock inget som tyder på att orsaken är IgE-antikroppar. Då måste man istället använda så kallade lapptest samt elimination, det vill säga att prova att ta bort vissa födoämnen ur kosten. När man hittat det man reagerar på är den bästa behandlingen att helt avstå från att äta detta. Mats påpekar också att det vid riktigt svåra reaktioner även finns andra behandlingar att ta till.
– Vid afte använder vi ibland kortison lokalt i munhålan för att patienten ska slippa sårbildning och vid orofacial granulomatos injiceras kortison direkt i läppen. Att behandla allergiska reaktioner i munhålan sker ofta som ett samarbete mellan oralmedicinen och flera andra medicinska discipliner. Vid Crohn-liknande sjukdomar görs till exempel behandlingen av en gastroenterolog, en specialist på mag-tarmsjukdomar.

Text Niclas Samuelsson