Mat för livet

Varje år anordnar Celiakiföreningen i Stockholms län en stor mässa för alla som inte tål gluten, laktos, mjölk eller soja. Utställare visar sina produkter, säljer och bjuder på smakprov. Besökarna kan också lyssna på föreläsningar, framför allt om celiaki.
I år fanns Unga allergiker på plats med en monter för att informera och värva nya medlemmar.

Framgångsrik parfymfri vecka

I samband med Parfymfria veckan tog förbundet fram två filmer tillsammans med årets samarbetspartner, Apotek Hjärtat. Filmerna slår hål på fem vanliga myter om doftöverkänslighet och tipsar om hur personer kan visa hänsyn.
Spridningen av filmerna blev en succé och nådde över 120 000 personer på Facebook. Kampanjen uppmärksammades också i lokaltidningar runt om i landet, både på webb och i tryck, samt i radio.

Ny rapport om skolluften

Branschorganisationen Svensk Ventilation har undersökt hur kommunerna efterlever lagen om obligatorisk ventilationskontroll i skolor. Undersökningen visar bland annat att endast tre av tio kommuner har genomfört en ventilationskontroll de senaste tre åren, trots att det är ett lagkrav. Det är en tydlig minskning sedan 2014.
Förbundet samverkar med Svensk Ventilation för att opinionsbilda och påverka i syfte att modernisera och se över lagen om ventilationskontroll.

Mer pengar till forskning

Allmänheten vill prioritera medicinsk forskning i statsbudgeten, men frågan faller mellan stolarna på både statlig och regional nivå. Regeringen måste nu agera. Det skrev förbundet nyligen i en debattartikel tillsammans med många andra organisationer inom Forska! Sverige. Artikeln publicerades i Dagens Samhälle.

Tillgänglig kollektivtrafik

Nyligen deltog förbundet vid ett seminarium om tillgänglig kollektivtrafik som arrangerades av Myndigheten för delaktighet. Seminariet handlade om vikten av tillgänglighet och om att identifiera hinder och hitta möjliga lösningar. Hur kan till exempel service och kommunikation utformas för att möjliggöra för fler att ta del av den?
Seminariet filmades och filmen finns att se på Myndigheten för delaktighets webbsida.

Alternativ rapport

Funktionshinderrörelsen har under det senaste halvåret tagit fram en alternativrapport till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Representanter från förbundet har deltagit i processen. I rapporten tas brister upp inom olika samhällsområden när det gäller rättigheter för dem som lever med en funktionsnedsättning. Rekommendationer om vad regeringen bör göra föreslås också.
Ett sammandrag av rapporten presenterades vid ett riksdagsseminarium den 3 december och publiceras på Funktionsrätt Sveriges webbsida. Film från seminariet kan du se här.

Nytt datum för konferens

Förbundets stora konferens om den framtida allergivården kommer att genomföras 7–8 maj 2020. På konferensen presenteras ny kunskap om hur toleransutveckling kan bidra till att förbättra livsvillkoren för människor med allergisjukdom. Datumflytten innebär att den nu infaller samma vecka som den internationella astmadagen.
Information om programmet, och hur du anmäler dig, finns på webbsidan toleranskonferens2020.se.

Fira nyår på Södergården Åre

Längtar du efter att få ta hand om dig själv och få tid till vila och rekreation? Det kan du på Södergården Åre. Förbundets egna vandrarhem har sköna sängar som man sover gott i och lugn och harmonisk atmosfär att vistas i. Södergården håller stängt över jul men öppnar för nyårsfirande den 28 december.
Kontakta Eva Björklund på Södergården för bokning och info, eva.bjorklund@astmaoallergiforbundet.se.

Foto Johan Kindbom