– Människor vill göra skillnad

Svag för politik, styrelser och förändringsarbete. Så beskriver Astma- och Allergiförbundets nya generalsekreterare sig själv på Twitter. Allergia fick en pratstund med Kristina Ljungros för att höra vilken väg hon tycker att förbundet nu ska ta.

Kristina Ljungros fick tidigt i livet ett kvitto på att det går att förändra och påverka samhället. Som 13-åring hemma i Luleå startade hon sin första förening, Fältbiologerna. Det ledde till att hon som 19-åring fick sitta i möte med miljöministern och tycka till om Sveriges miljöpolitik. När hon året därpå åkte till Zimbabwe på ungdomsutbyte, lades kanske grunden till hennes syn på engagemang och förändringsarbete.
– Det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig, att det finns engagerade människor över hela världen. Förutsättningarna må se olika ut men tillsammans går det att förändra saker.

Inriktning på sakfrågor

Och det är med avstamp i det som Kristina Ljungros väljer att se civilsamhällets kraft. Som vice ordförande i Röda korset (nyligen omvald) och med sex år bakom sig som arbetande ordförande för RFSU, har hon på nära håll sett vilket stort samhällsintresse människor har.
– Min bild är att människor vill engagera sig och göra skillnad. Jag har sett det hösten 2015 med migrationsfrågan, med förra sommarens bränder och med hela metoo-rörelsen. Men jag tror man måste tänka nytt kring människors engagemang.
Kristina Ljungros förklarar, med stor ödmjukhet, att hon gärna ser ett moderniserat Astma- och Allergiförbund. Det är en av tre frågor hon pekar ut som viktigast att driva den närmaste tiden. De andra två är vårdpolitiska frågor samt en satsning på att markant öka märkningen av produkter. Men tillbaka till moderniseringen. Det handlar om att människors engagemang har förändrats, att man inte är lika organisationslojal som förr utan mer sakfrågeinriktad. Ta Greta Tunbergs klimataktion. Istället för att bilda en traditionell förening startade hon sina egna kanaler via sociala medier.
– Det finns ofta en missvisande bild av att om man engagerar sig i en organisation så kommer man att bli helt uppslukad och tvingas sitta i styrelser och valberedningar i åratal. Jag tror att man måste vara mer öppen för kortsiktiga insatser, och att se sociala medier och enskilda initiativ som en möjlighet, inte som ett hot. En person som gör en insats blir kanske sedan vår bästa ambassadör.

Samarbete med miljörörelsen

Att arbeta för en jämlik vård, att företräda människor från hela landet och att minska klyftorna så att vården inte bara är tillgänglig för de med resurser, språk och möjligheter, ser hon som en viktig uppgift. Liksom att bredda och vidga samarbeten med andra rörelser i samhället. Inte minst när det kommer till hållbarhet och en giftfri miljö.
– Det är det som är så spännande med Astma- och Allergiförbundet, att det har beröringspunkter åt flera håll. Jag tror det finns en stor potential att jobba ihop med miljörörelsen på ett annat sätt, att visa på helheten i frågorna. Med det intresse för hållbarhetsfrågor som finns i dag så finns stora möjligheter att öka kännedomen om frågorna och med märkningen av produkter. Både för de som lever med allergier men också för en bredare allmänhet. Det är en organisation som skulle kunna engagera nästan vem som helst och det tror jag man skulle kunna dra mycket mer på.

Namn: Kristina Ljungros
Född: 1980 i Kiruna, uppväxt i Luleå och Östersund.
Bor: I kollektivhus i Stockholm, ”egen lägenhet, gemensam matsal”.
Familj: Två barn, sju och tio år.
Aktuell: Ny generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.
Bakgrund: Statsvetare med studier i Stockholm, Umeå och Tanzania. Haft internationella konsultuppdrag i Asien, Afrika och Europa. Tidigare ordförande RFSU, vice ordförande Röda korset (pågående).

Text Louise Cederlöf Foto Jens Sølvberg