Många brister i astmavården

För tre år sedan kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Nu har myndigheten följt upp hur regioner, landsting och kommuner följer råden.

Förutom riktlinjerna, har myndigheten även tittat på bland annat hur vanligt det är med astma- och kolsjuksköterska och tillgången till astmamottagning i primärvården.
Enligt utvärderingen får inte ens hälften av astma- och KOL-patienterna en skriftlig behandlingsplan i primärvården. En annan slutsats är att många i dag är underdiagnostiserade. Vården behöver bli bättre på att använda spirometri, alltså lungfunktionsmätning, för att upptäcka astma och KOL, tycker Socialstyrelsen. Fler patienter måste också få hjälp att sluta röka.
Tillgång till astma- och KOL-sjuksköterska samt fortbildning till personalen saknas i flera verksamheter.
Allt är dock inte dåligt i astma- och KOL-vården. Utvärderingen visar att en del av Socialstyrelsens rekommendationer har fått genomslag. Ett exempel är användningen av strukturerade frågeformulär där patienterna får skatta sin egen hälsa.
Omkring 800 000 personer i Sverige har astma och 400 000–700 000 personer KOL.

Här kan du läsa rapporten från utvärderingen.

Text Lena Granström Foto Dreamstime

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php