Många bäckar små

Det behöver inte alltid vara så ansträngande att göra en ideell insats. Ett personligt engagemang och smarta idéer kan räcka långt.

Astma- och Allergiförbundets forskningsfond delar varje år ut flera miljoner kronor till forskning om de allergiska sjukdomarna. Forskningen har lett till bättre livssituation för många allergiker. Men det finns fortfarande mycket att göra och fonden behöver hela tiden tillskott för att kunna fortsätta sitt arbete.
– Det finns en förening som jobbar så fantastiskt med insamling och skickar in några tusen kronor till forskningsfonden då och då utan att göra något väsen av sig. Kan ni inte uppmärksamma dem i tidningen? sa forskningssekreteraren Hanna Vihavainen en dag till Allergias redaktion.

Tranås

Visst är en sådan föredömlig förening värd att uppmärksamma. Den visade sig finnas i Tranås och Allergia ringde upp ordföranden Dagny Grändevall.

Hur gör ni?
– Vi har bössor utplacerade på ICA Kvantum och Coop Extra, där får vi in en hel del. De står i ett par av kassorna i båda butikerna och vi går dit och tömmer dem tre till fyra gånger om året. Det är ett väldigt enkelt sätt att få in pengar som inte kräver så mycket arbete.
– Sedan samlar vi också in pengar vid andra tillfällen under året. Vi är alltid med vid hamnfestivalen, då står vi med banderoller och våra bössor bland folket som går omkring mellan marknadsstånd och aktiviteter. På astmadagen i maj fick vi stå inne på apoteket och informera om vår verksamhet och då hade vi också bössorna med oss.
Hur kommer det sig att ni engagerar er så mycket?
– Vi ser det som en helt naturlig sak att samla in pengar till forskningsfonden.