Läsaren

Charlotta Lennartsdotter, 39

Bor: Lidingö
Gör: Jobbar som filmare
Bryr mig om: Djur och miljö
Hur länge har du varit medlem: Ungefär ett halvår.
Varför blev du medlem: Jag var med och gjorde en film för förbundet som heter Lär dig mer om allergi och överkänslighet i livsmedel. Dessutom har min 2-åriga dotter svår infektionsastma.
Vad gillar du med Allergia: Jag tycker att det är en trevlig tidning, den är bred och tar upp många medlemmars olika intressen. Den har fina bilder och välskrivna texter, en proffsig tidning.
Är det något du läser extra noga: Jag är förstås intresserad av att läsa om astma på grund av min dotter. Dessutom blev jag intresserad av matallergi och hur det hanteras på dagis och skola i samband med mitt arbete med filmen.
Vad skulle du vilja läsa mer om: Jag skulle gärna läsa mer artiklar ur barnens perspektiv, gärna om hur barnen blir bemötta i vården.

Varje nummers Läsare får ett Rikspresentkort värt 200 kronor. Vill du bli nästa Läsare i
Allergia? Skicka ett e-postmeddelande till allergia@astmaoallergiforbundet.se eller ring 08-506 282 16.