Läsaren

Kerstin Bärggren, 68

Bor: Helsingborg
Gör: Pensionär
Bryr mig om: Mina vänner och min släkt
Hur länge har du varit medlem: Ett par år.
Varför blev du medlem: Min väninna är medlem och hon föreslog att jag skulle bli stödmedlem. Då kan jag följa med på lokalföreningens utflykter och så får jag ju tidningen.
Vad gillar du med Allergia: Det är många intressanta artiklar om familjer som har det mycket besvärligt. Det är saker som man inte får en inblick i om man inte själv har de problemen i sin omgivning. Jag har flera barnbarn och det är ju bra att vara förberedd om de skulle drabbas.
Är det något du läser extra noga: Det är just de reportagen. Det är värdefullt att få beprövade tips från vad andra kommit fram till.
Vad skulle du vilja läsa mer om: Jag tycker att tidningen spänner över så mycket så det är ingenting jag kan säga att jag saknar.

Varje nummers Läsare får ett Rikspresentkort värt 200 kronor. Vill du bli nästa Läsare i
Allergia? Skicka ett e-postmeddelande till allergia@astmaoallergiforbundet.se eller ring 08-506 282 16.