Läsaren

Anneli Berglund, 41

Bor: Sundsvall
Gör: Förskolelärare
Bryr mig om: Miljö och natur.
Hur länge har du varit medlem: Sedan jag var liten.
Varför blev du medlem: Det var mina föräldrar som anmälde mig, men sedan har jag själv valt att vara medlem för min egen allergi och för mina barn Linnéa, 14 år, och Albin 11 år, som också är allergiska. Det är för att få idéer och information.
Vad gillar du med Allergia: Att man får information om nya läkemedel och om forskning, recepten och att läsa om andra människor med samma problem som oss.
Är det något du läser extra noga: Om det är något som handlar om astma och de allergier vi har, vilket är nästan ”hela paketet”, pälsdjur, pollen och nötter.
Vad skulle du vilja läsa mer om: Jag läser gärna mer om forskning, om man utvecklar nya mediciner och behandlingar, saker som man kan ta upp med sin läkare.

Varje nummers Läsare får ett Rikspresentkort värt 200 kronor. Vill du bli nästa Läsare i
Allergia? Skicka ett e-postmeddelande till allergia@astmaoallergiforbundet.se eller ring 08-506 282 16.