Läsaren

Namn: Kevin Nilsson

Ålder: 15
Bor: Tullinge
Gör: Går i årskurs 9

Varför är du medlem? Jag har allergier och överkänslighet mot många födoämnen, nötter, pälsdjur med mera. Det är viktigt att träffa andra allergiker och människor som förstår vad allergier kan ställa till med för problem. En förening kan ju jobba med att påverka andra i till exempel skolan och då kan medlemmarna påverka vad som ska jobbas med.

Vad skulle du vilja förändra för att livet med allergi skulle bli lättare? Vardagen i skolan är svår. I låg- och mellanstadiet blev jag ofta utan fika och glass när skolan hade drop in, skolans dag, klassresor och skolavslutningar. Samma sak hände ibland på fritids. Jag kände mig ofta utanför och annorlunda. Jag tycker att det borde finnas en vuxen person som kan vara allergiombud och bollplank för elever med allergier på varje skola. Vuxna i skolan behöver lära sig mer om hur dåliga allergiker kan bli. Jag tror att sjukfrånvaron kan minska om vuxna förstod bättre.