Larm inför pollensäsongen

I Sverige finns närmare två miljoner pollenallergiker. Under pollensäsongen framställs dagliga pollenprognoser. De aktuella pollenhalterna utgör ett av flera underlag till prognoserna och de mäts på ett antal platser i Sverige.

Säsongen 2009 fanns i landet 18 mätstationer med flertalet liggande i landets södra halva vilket är det största antal stationer som varit i drift under en och samma säsong. Men jämför vi Sverige med andra europeiska länder är det tyvärr så att vi ligger långt efter i servicen till de pollenallergiska innevånarna. För att ta ett par exempel: Italien har ett 80-tal mätstationer, Frankrike, Tyskland och Spanien har ett 60-tal stationer vardera samt England som har ca 20 stationer. Då bör man ha i minnet att flera av dessa länder har en yta som är mindre än Sveriges samt en mindre differentierad vegetation till följd av färre vegetationszoner.

Verksamheten är akut hotad i Sverige. Från och med 2010 räcker inte medlen för att täcka driftskostnaderna och en nedskärning måste till. Från och med 2011 kommer nedskärningarna att behöva bli drastiska. Allt det arbete som lagts ner under de senaste åren för att bygga upp ett acceptabelt nät av mätstationer för pollen i Sverige kommer då att vara spolierat.

Problemet är att verksamheten inte utgår från ett tydligt nationellt uppdrag med en säker statlig finansiering.

Ska Sverige vara det enda land i Europa som inte har ett bra nätverk av mätstationer för pollen som en hjälp för landets två miljoner pollenallergiker?

Text Ingalill Bjöörn