Lärdomar från Finland

Under åren 1994-2004 drev Finland ett astmaprojekt som visat sig mycket framgångsrikt. Antalet vårddagar på sjukhus minskade med 54 procent och antalet personer i arbetsför ålder som får förtidspension på grund av astma har minskat med 80 procent. Kostnaderna per patient minskade med 36 procent.

En orsak till framgången är att samtliga aktörer på området deltog i projektet; departement, myndigheter, patientorganisationer, medicinsk expertis, hälso- och sjukvård, försäkringsbolag och sist men inte minst – patienterna. I Finland förverkligar man de förslag som Astma- och Allergiförbundet i Sverige fört fram till politikerna sedan slutet av 1980-talet

Nu inleder Finland ett nytt projekt med erfarenheterna från astmaprojektet i ryggen; ett allergiprogram som ska pågå 2008-2018. Programmet har mycket ambitiösa målsättningar. Bland annat säger man att samhällets resurser ska användas till vården av svåra allergier och till att förhindra försämring. Man vill t.ex. att antalet jourbesök förorsakade av astma ska minska med 40 procent och att kostnaderna för allergisjukdomarna ska minska med 20 procent.

Det som nu sker i Finland bör stimulera också oss i Sverige till nytänkande. Det är kanske dags för oss att tydligare lyfta fram dem med svår allergisjukdom och lämna fokuseringen på ökningen av allergisjukdomarna i samhället

Förbundet har bjudit in beslutsfattare och media till en konferens på temat ”Tid för nytänkande” den 20 november. Vi tror att vi har mycket att lära av våra nordiska grannar. Vårt viktigaste budskap i dagsläget är att det behövs en nationell satsning för att möta allergisjukdomarna. Det utvärderade astmaprojektet i Finland visar att samverkan är nyckeln till framgång.

Text Ingalill Bjöörn