Kemikalier i hudnära plagg

Kemikalieinspektionen har låtit undersöka hudnära plagg för att se om förbjudna ämnen finns i kläderna. Projektet är en del av Kemikalieinspektionens arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag,

Kemikalieinspektionen har undersökt 110 hudnära plagg från 29 butiker, det handlar om scarves, badkläder (främst för barn), underkläder och T-shirts, tröjor och toppar. Ämnen som eftersöktes var azofärgämnen, vissa ftalater, nonylfenol och nonylfenoletoxilat. 
Det visade sig att 48 plagg innehöll ämnet nonylfenoletoxilat, en del i mycket höga halter och en del (13 plagg) i så låga halter att det tyder på att plagget kan ha kontaminerats med ämnet under tillverknings- eller transportprocessen. Många av de plagg som innehöll nonylfenoletoxilat var underkläder. Nonylfenoletoxilat är framförallt giftigt för vattenlevande organismer.
– Att så mycket som 32 procent av plaggen verkligen innehåller ämnet ger en stark indikation på att det är vanligt förekommande i importerade kläder, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.
Av de badplagg som analyserades var tolv så kallade UV-dräkter, det vill säga mer heltäckande badkläder för små barn. Fem av dessa innehöll nonylfenoletoxilat. Ett tryck på en barnbaddräkt innehöll ftalaten DEHP i låga halter.
Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. De används som mjukgörare i plast och kan finnas i plasttryck på kläder. Tre ftalater, dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och bensylbutylftalat (BBP), klassas av EU som hälsofarliga och skadliga för reproduktionsförmågan.
Två scarves och en T-shirt innehöll förbjudna halter av azofärgämnen. Företagen som sålt dessa har kontaktas och har stoppat försäljningen av sina produkter.
Azofärgämnen används för att färga textil och läder. Vissa av dem kan brytas ner till akrylaminer som bedöms vara cancerframkallande, vissa kan även ge allergiska besvär eller vara direkt giftiga vid inandning.
Några T-shirtar innehöll ftalater som inte får finnas i höga halter i leksaker och barnavårdsprodukter. Ftalater är inte förbjudet i kläder, men små barn kan tänkas suga på kläderna och på så sätt exponeras.
Samtliga berörda företag har informerats om att kontrollen har gjorts och om analysresultaten. De har också fått information om reglerna. De plagg som innehöll otillåtna ämnen måste sluta säljas och företagen har lagt säljstopp på dessa.