Kanske lär vi oss något av krisen

Just i dag, när detta skrivs, lyser solen starkt genom fönstret hos mig. Det är lördag, lugnt och ledigt. Isen på tjärnen utanför vårt hus ligger gnistrande kall och man kan se islager i olika skikt samt olika konstverk skapade av sprickor, bubblor, näckrosblad och annat i den. Snön lyser med sin frånvaro förutom i slalombacken. Naturen andas vår, även om man inte kan vara säker på att den helt bestämt sig.
Naturen är förunderlig. Vacker, skiftande, spännande och alldeles gratis. Den bryr sig föga om coronavirus, oro och samhällskris. Beständig trots att världen förändras och vi människor snabbt byter till ett nytt och annorlunda perspektiv. Vi går från fokus på att planera arbetsmöten, föreningsaktiviteter, resor, nya inköp och helgfirande med familj till oro för svår sjukdom bland oss själva och hos våra närmaste. Vi fokuserar nu på grundläggande faktorer som tillgång till mat, vård, mediciner och – faktiskt – toalettpapper som det redan nu varit stor åtgång på i butiken.

Underligt, hyllorna för toalettpapper gapar tomma i butiken medan hyllorna för tvål fortfarande är välfyllda. Tvål och vatten är ju enligt information från Folkhälsomyndigheten receptet för att mota bort detta virus. Det har tyvärr inte varit så lätt att få information om vad vi med lungsjukdom mer kan göra än att tvätta händerna, se till att vara bra grundmedicinerade och inte utsätta oss för smitta.
Jag är en av dem som i dag lätt oroar sig, inte främst för min egen del utan för mina närstående. Tankar på värsta scenariot dyker ofta upp när olika risker, kopplade till hälsa, aviseras dygnet om i TV, tidningar och sociala medier. Dessutom i ett läge när kriser och nedskärningar i vården redan varit på tapeten under en längre tid. Finns det vård att få om det blir kris?

Visst, man skulle ju kunna stänga av TV:n, sluta läsa och lyssna, men oj så svårt för då tappar man ju helt kontrollen. Tillgång till tillförlitlig och mer specifik information känns mycket angeläget men de kanaler som det hänvisas till är helt överbelastade. Jag försöker träna på att tänka logiskt, tänka bort och tänka positivt, glädjas åt att både politik och medmänniskor nu går samman, samverkar och ger stöd till de som är särskilt utsatta, ensamma eller har det svårt. Kan coronakrisen kanske till och med haft något att lära oss när vi längre fram ser i backspegeln.

Mycket av det vi tidigare planerat läggs nu på is och det gäller även Astma- och Allergiförbundets och Forskningsfondens Toleranskonferens. Våra huvudföreläsare får inte resa under den tid konferensen är planerad och anmälda gäster ur professionen behöver prioritera sitt viktiga vårdarbete. Dessutom är många av våra medlemmar som planerat att delta avrådda både att resa och delta i större samlingar. Något Folkhälsomyndigheten tydligt även generellt avråder från.
Vi återkommer med ett nytt datum och en ny inbjudan och kanske det då ytterligare har tydliggjorts att en god astmavård med väl utredda och rätt medicinerade patienter är en god samhällsinvestering, inte minst vid perioder med infektionssmitta i samhället.

Text Maritha Sedvallson