Kanske har förståelsen ökat

Sommaren, med den skiftande väderlek den brukar bjuda på, går mot sitt slut men det är väl också för många av oss det enda som varit som det brukar. Vi har fått ställa om för att inte behöva ställa in. Vi har arbetat digitalt och umgåtts digitalt. Många efterlängtade kramar har saknats i sommar, men vi har fått glädjas åt de digitala lösningar som ändå gjort det möjligt att ses online för att samtala, skratta och fika på distans. Förbundet började till exempel under senvåren med digitala föreningsmöten med möjlighet att både ge information och byta erfarenheter med varandra och dessa är planerade att fortsätta under hösten.

Ökad insikt

Några av Astma- och Allergiförbundets medlemsgrupper har redan tidigare fått införliva detta sätt att umgås. Genom sina allergier och överkänsligheter har de svårt att röra sig ute i samhället och vistas på ytor där de möter faktorer som orsakar sjukdomssymtom hos dem. Nu har situationen blivit densamma för många av oss. Vi bör alla undvika kollektivtrafik, vara försiktiga om vi behöver besöka butiker, restauranger och caféer. Vi bör prioritera att arbeta hemifrån samt planera för att mötas på distans.
Deras tidigare lite unika situation har blivit ett normaltillstånd för många av oss. Förhoppningsvis kan det skapa en känsla av inkludering men också ge oss andra ökad insikt som lever kvar även efter pandemin. Det handlar om förståelse, hänsyn, planering och organisering.

Viktig utredning

Anna Nergårdh, som under ett antal år arbetat med regeringsuppdraget God och nära vård, har nu lagt fram sitt slutbetänkande. Utredningen lyfter fram fasta vårdkontakter inom den nära vården, ökade resurser inom primärvården och en större samverkan mellan den nära vården och specialistsjukvården.
Slutbetänkandet är ute på remiss och Astma- och Allergiförbundet har sammanställt sina åsikter vilka bland annat gäller ansvar för tillgång till specialistkompetenser, ökad samordning mellan primär- och specialistsjukvård, patientens inflytande i sin vård, skriftliga behandlingsplaner och uppföljningar, vidareutbildning inom primärvården samt vikten av ett förebyggande arbete och en holistisk syn på patienten. Vi lyfter också vikten av allergikonsulenternas roll.

Matallergi påverkar mycket

Den europeiska Astma- och Allergiorganisationen, EFA, har nyligen tagit fram en rapport om hur människor med matallergi i sitt vardagsliv påverkas av sin allergi. I intervjuer har problem relaterade till innehållsdeklarationer, oro, svårigheter gällande skolsituationen och även mobbing framkommit. Jag är helt säker på att matallergier har stor påverkan och att de uttryck de ger ibland finns kvar under lång tid. Både hos personen själv och hos de närstående.
Att jag i dag inte äter kött, är oerhört rädd om mina sömntimmar och sällan känner mig inspirerad till varken bakning eller matlagning är en direkt konsekvens av barnens svåra allergier. Jag är oerhört glad för alla nya ersättningsprodukter och den allergikost som i dag finns färdig att köpa.

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande