Jubileum i svampskogen

Astma- och allergiföreningen Svalan i Örnsköldsvik har även i höst haft sin traditionsenliga utflykt, Svamptrampet, i Skuleskogens naturreservat. Detta var den tjugonde i ordningen.

– För att fira att det var jubileum hade vi en duktig kock på plats för att laga till svampen, säger Carina Käller, ordförande i föreningen.
Hon berättar att ordet ”svamptramp” kom sig av att många av de aktiva i föreningen, när traditionen startade, hade små barn, så det var trampet av små fötter som gav inspiration till namnet.
– Sedan dess har det här varit ett attraktivt evenemang. Vi samlas vid en eldstad i Skuleskogens naturreservat. De som vill stannar vid elden och umgås och de andra ger sig ut i skogen. Här finns stigar anpassade även för funktionshindrade så alla som vill kan komma med.
– Vi har haft med oss samma svampkonsulent i alla år, Gunnar Eklöf. Han föreläser om vilka sorter som är troligast att stöta på just i dessa marker och vad man ska tänka på. När vi kommer tillbaka med svamp går han igenom de man plockat.
De som vill delar med sig av sin svamp till de mackor med stuvning som lagas på plats, men för säkerhets skull har Gunnar Eklöf också med sig en del.
– Vi bjuder med den lokala IOGT-NTO-föreningen, i år blev vi 45 personer totalt. Det är viktigt att hjälpas åt föreningar emellan, om vi samarbetar kring aktiviteter kan vi bli fler.

Tät kontakt med medlemmar

Och fler har man blivit i föreningen, inte bara vid aktiviteterna, utan också i antalet medlemmar.
– Vi ökade medlemsantalet med 20 förra året och i år har vi hittills fått 15 nya, vi hoppas på några till.
Enligt Carina Käller finns det några faktorer som bidrar till att föreningen lyckas locka nya medlemmar.
– Det är viktigt att alla i styrelsen drar år samma håll och att alla är villiga att hjälpas åt. Vi har även tät kontakt med våra medlemmar. Vi har en del aktiviteter och vi meddelar oss alltid via Facebook, Instagram och skickar ut mejl till alla som uppgivit en mejladress.
– En annan sak är att vi alltid strävar efter att anordna aktiviteter där alla åldrar kan vara med. I Svamptrampet hade vi deltagare från två till 80 år, likaså vid vår senaste bowlingdag. Varje vår har vi en grillkväll och då har vi en tipsslinga och parkour för de yngre medan de äldre kan ta en promenad runt Hörnsjön eller sitta och samtala.
– Vi försöker alltid att ge utrymme för att sitta lugnt och samtala om gemensamma problem, oavsett om det är kring elden eller i saltpoolen vid badhusbesöket.

Inte en massa krav

Carina Käller tror också att det är bra att vara tydlig med att medlemskap inte ställer en massa krav på tid och engagemang, något som många kan vara rädda för.
– När jag pratar med människor och berättar om föreningen framhåller jag att medlemskap bidrar till forskning för bättre behandlingar och mediciner, att man får en tidning flera gånger om året och att man får erbjudande om olika aktiviteter.

Text Lena Granström Foto Håkan Nordström