Jämför myndigheters tillgänglighetsarbete

Boverket och Regeringskansliet är två myndigheter som arbetar bra med tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det framgår av Handisams öppna jämförelser som nu lanseras på webben och där man kan jämföra tillgängligheten mellan 288 myndigheter och se vilka som ligger tio i topp.
– Våra öppna jämförelser är tänkta att fungera som en morot och få myndigheter att vilja tillhöra dem som är ”bäst i klassen”. Handikapprörelsen, regeringen, ansvariga departement, media och enskilda medborgare kan nu se hur myndigheterna lever upp till lagstiftningen, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Tillgängliga

Lagstiftningen fastställer tydligt att myndigheter ska ta fram handlingsplaner för att se till att verksamhet, information och kommunikation samt lokaler blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Några exempel på nödvändiga åtgärder är att trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna ska tas bort, det måste finnas utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselnedsättning och det ska finnas förbud mot pälsdjur och alltillgergiframkallande växter med mera.
Men många myndigheter brister i sitt tillgänglighetsarbete. Av 288 myndigheter som år 2007 svarade på Handisams enkät når endast tre myndigheter upp till maximalt 12 poäng. Hela 17 myndigheter får noll poäng, bland annat Luleå tekniska universitet, Polismyndigheten i Skåne län och Institutet för rymdfysik.
– Det är allvarligt att det finns så stora brister. Det är ju meningen att myndigheter ska vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet, säger Arvid Lindén.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php