Framsteg i tillgänglighetsarbetet!

På annan plats i den här tidningen finns en glädjande redovisning av det historiska tillfälle då den första restaurangen i Europa fick ett certifikat som visar att den uppfyller samtliga krav enligt konceptet Tryggare mat! Ågrenska konferenscentret utanför Göteborg stärker därmed sin position som en medveten och kompetent konferens- och cateringanläggning.

Allergicertifieringen av Ågrenska är en fantastisk framgång för Astma- och Allergiförbundet och det är verkligen ingen tillfällighet att just detta konferenscenter är först ut. Där finns sedan länge ett mycket starkt engagemang för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras familjer. Man uppfattar det som självklart och helt naturligt att också betrakta matallergier som en funktionsnedsättning. Ambitionen att göra verksamheten på centret tillgänglig för funktionshindrade innebär därmed också ett professionellt bemötande av gäster med allergier.

I mitt uppdrag som förbundsordförande har jag sällan känt mig så glad som när vi överlämnade det första certifikatet till just Ågrenska. Som matallergiker har jag genom åren tvingats uppleva så många brister i bemötandet på restauranger och konferensanläggningar. Nu fick jag uppleva att vi initierat en process som konkret kommer att öka tillgängligheten för en stor grupp funktionshindrade i samhället.

Det ser nämligen ut som den stora kedjan McDonalds kommer att följa Ågrenskas exempel och bli certifierade före årsskiftet. När detta blivit verklighet har certifieringen fått vingar och kommer därmed förhoppningsvis spridas av egen kraft i hela restaurangbranschen.

Text Ingalill Bjöörn