Hudceliaki – ovanlig men plågsam hudsjukdom

Ungefär en procent av Sveriges befolkning har glutenintolerans – celiaki. Av dessa är det cirka fyra procent som får kraftiga, kliande utslag på huden. Hudceliaki, eller dermatitis herpetiformis som det egentligen heter, är en ovanlig sjukdom som orsakar stort lidande.

Att glutenintolerans orsakar problem med mage och tarmar har varit känt länge. Men det är inte fullt lika känt att det även kan ge obehagliga utslag på huden. Sedan 25-30 år tillbaka vet forskarna att dermatitis herpetiformis är en immunologisk sjukdom med samma orsaker som glutenintolerans (celiaki). Det innebär att kroppen är överkänslig mot proteinet gluten, som finns i sädesslagen råg, vete och korn. Något enkelt, etablerat namn på sjukdomen finns egentligen inte. I början av 1990-talet började dock finska forskare kalla den för hudceliaki.
– Exakt hur sjukdomen uppstår och hur kopplingen mellan gluten och hudceliaki ser ut vet vi inte. Men förmodligen har det att göra med arvsanlag, som är viktiga vid alla immunologiska sjukdomar. Det vi vet är att sjukdomen är vanligare i Sverige och Finland än i exempelvis Japan. Av erfarenhet vet vi även att jod kan försämra sjukdomen, säger Lennart Emtestam, professor vid Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Hudceliaki ger intensiv klåda

Hudceliaki tar tid att utveckla och därför är det i första hand vuxna som drabbas. Någon större skillnad mellan könen finns däremot inte. Sjukdomen visar sig genom små herpesliknande blåsor som flyter ihop på huden. Blåsorna kan dyka upp var som helst på kroppen, men vanligast är att de finns på armbågarna, knäna och i ryggslutet. Blåsorna ger en mycket speciell, intensiv, svidande och nästan brännande klåda. Det leder till kraftigt obehag för den som drabbas.
– Det här är förmodligen den hudsjukdom som kliar mest. Eftersom blåsorna är tunnväggiga och lätt går sönder när man kliar på dem, så är det sällan som vi läkare får se dem. När patienten kommer till oss är det mest ytliga sår som syns, fortsätter Lennart.

Viktigt att avstå från gluten

Behandlingen av hudceliaki är samma som för vanlig glutenintolerans, det vill säga att helt avstå från gluten i maten. Gör man det så försvinner sjukdomen, även om det kan ta över ett år innan huden är helt återställd. Att som vid andra hudsjukdomar behandla utslagen med kortison hjälper inte. Däremot brukar det fungera att ge patienterna Dapson, ett läkemedel som innehåller sulfa och som ursprungligen användes mot spetälska (lepra). En dos Dapson leder i regel till att klådan försvinner på ett ögonblick. Enligt Lennart brukar läkare dock avråda från den behandlingen.
– Det blir väldigt svårt att motivera en glutenfri kost för dessa patienter. Vid glutenintolerans skadas tarmen och det är viktigt att avstå från gluten för att den ska kunna läka. Inte minst är det viktigt för att minska risken att få cancer i tarmen, så kallat lymfom. Därför brukar vi alltid informera patienterna om detta och hänvisa dem till en dietist i första hand.

Utredning hos hudläkare

Den som misstänker sig ha hudceliaki ska inte börja med glutenfri kost på eget initiativ. Istället ska man kontakta en läkare som får göra en ordentlig utredning. Eftersom sjukdomen är ovanlig så är det inte säkert att en allmänläkare har stött på den förut. I hela Sverige finns det endast 2 000-4 000 patienter med sjukdomen. För att få en säkrare diagnos är det därför bättre att söka upp en hudspecialist.
– En allmänläkare stöter kanske på högst tre fall av hudceliaki under sitt yrkesverksamma liv. En hudläkare träffar fler av dessa patienter och känner lättare igen utslagen. Det finns speciella prov man kan göra för att se om det rör sig om hudceliaki. Dels tar man samma blodprov som man tar för vanlig glutenintolerans, dels analyserar man ett prov från en bit av huden. Tillsammans ger dessa tester en specifik och tydlig bild. Det är ganska vanligt att vi läkare misstänker hudceliaki. De prover vi tar är dock oftast negativa, det vill säga att de inte visar att patienten har sjukdomen. Men det är ändå viktigt att komma till en hudläkare och ta prover. Om inte annat för att utesluta att man har sjukdomen, avslutar Lennart Emtestam.

Text Niclas Samuelsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php