Hudbakterie i magen ska stoppa allergier

Hygienhypotesen har diskuterats länge, utan att man kunnat sätta fingret på vad det egentligen är som utgör den skyddande faktorn. Skillnaderna i allergiförekomst mellan de rikare, mer utvecklade, länderna och resten av världen, mellan barn som växt upp på lantgård och de som inte gjort det och mellan barn med många syskon och de utan, har pekat på att det har att göra med bakteriefloran i magen och dess påverkan på immunförsvaret.

En forskargrupp på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, bestående av Agnes Wold, Ingegerd Adlerberth och Anna Rudin, har under flera år studerat bakteriefloran hos barn. Nu tror de sig ha funnit en bakterie som skulle kunna användas för att skydda mot allergier.
Den senaste studien jämförde bakteriefloran hos barn i Sverige, Italien, Storbritannien och Pakistan. Det visade sig att de nyfödda barnen i Pakistan snabbt koloniserades av en mängd olika bakterier medan de västeuropeiska barnens tarmar koloniserades mycket långsammare och i mindre grad.

Oväntad bakterie

Dock fann man hos en tredjedel av de västerländska barnen en oväntad bakterie, Staphylococus aureus. Det är en hudbakterie som antagligen kunnat etablera sig i tarmen i brist på andra typer av bakterier. Vi må ha en renare miljö, men den bakterien bärs av en del av oss och överförs till våra barn genom hudkontakt. Det intressanta med fyndet var att inget av de barn som bar på S. Aureus utvecklade födoämnesallergi, det som brukar vara inledningen på den så kallade allergiska marschen.
Tanken är alltså att utveckla ett läkemedel, eller eventuellt ett kosttillskott, av den aktuella bakterien. Läkemedlet, eller kosttillskottet, kommer att behöva ges de två första veckorna efter födseln för att kunna påverka immunförsvaret i rätt riktning. Men man utesluter inte att det även kan komma att spela en roll som en förstärkning av immunsystemet i vuxen ålder.

Allergi hos hundar

Till att börja med ska det provas för hundar. Allergi hos hundar, framför allt i form av eksem, är vanligt. Vart fjärde besök hos veterinärer är förorsakat av allergi. Kliniska studier ska inledas i år i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och University of Florida.
Företaget Premune, som bildats för att vidareutveckla upptäckten, tror att en produkt för hundar kommer att finnas om tre år och för människor om fem.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php