Homeopatiska läkemedel måste registreras

Efter den 30 april 2011 får endast homeopatiska läkemedel som registrerats hos Läkemedelsverket säljas på den svenska marknaden. Homeopatiska produkter som inte är registrerade är därmed olagliga och får inte finnas i handeln.

När ett homeopatiskt läkemedel är registrerat innebär det att Läkemedelsverket har granskat produkten med avseende på kvalitet och säkerhet samt att det finns dokumenterat att råvaran tidigare använts inom homeopatin. Det bedöms inte om produkten har bevisad lindrande eller botande effekt eftersom inget specifikt användningsområde får anges för homeopatiska läkemedel i Sverige.

I dag finns 1202 homeopatiska läkemedel registrerade för den svenska marknaden. Samtliga registrerade homeopatiska läkemedel finns listade på läkemedelsverkets webbplats, www.lakemedelsverket.se.

Liknande botar liknande

Homeopati bygger på principen ”liknande botar liknande”, vilken har sitt ursprung i föreställningen att substanser som orsakar sjukdomssymtom hos friska personer kan bota samma symtom hos sjuka.
Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas enligt homeopatiska principer tills önskad styrka (potens) uppnåtts. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig. Råvarorna i homeopatiska läkemedel kan vara växt-, djur- eller mineralextrakt, men även kemikalier, svampar och mikroorganismer kan förekomma.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php