Hembesök av allergikonsulenten förbättrade pojkens hälsa

Pojken behandlades för sin astma och kvalsterallergi, men blev inte bättre. Det var något som inte stämde. Ett besök i pojkens hem av allergikonsulent Åsa Persson avslöjade vad som bidrog till att förvärra hens besvär och några månader senare mådde pojken bättre.

När medicinerna inte hjälpte som de borde misstänkte den tioårige pojkens läkare att det var något som inte stod rätt till i pojkens hemmiljö. Han skickade en remiss till allergikonsulent Åsa Persson vid Centralsjukhuset i Kristianstad och bad henne göra ett besök i pojkens hem.
Hembesök är en viktig del av Åsa Perssons arbete som allergikonsulent och vid sina besök följer hon en särskild checklista som garanterar att de utförs med hög kvalité. Innan hon går in i bostaden inspekterar hon exempelvis ofta utsidan för att få en uppfattning om hur ventilerna är placerade. När hon sedan kommer in i bostaden koncentrerar hon sig först på hur det doftar.
– Jag har bara några minuter på mig innan näsan har vant sin vid doften, och i det här fallet så luktade det instängt, säger Åsa Persson.

Otillräcklig ventilation

Under det inledande samtalet med föräldrarna och pojken kom det fram att han inte tog sina mediciner som läkaren hade tänkt sig, ett misstag som nu enkelt kunde rättas till.
Sedan gjorde Åsa Persson en rundtur i bostaden och upptäckte flera saker som riskerade att förvärra pojkens besvär. Det handlade bland annat om mögel i ett badrum med otillräcklig ventilation och just ventilationen var ett genomgående problem för hela huset.
– Det är många som har otillräcklig ventilation i sina bostäder och det är inte bra för hälsan.

Värmen försämrade astman

Hon kunde också se att pojkens rum var svårt att städa på grund av att det var belamrat med saker. Men det fanns fler detaljer som tillsammans påverkade pojken negativt. Det var exempelvis mer än 22 grader i bostaden och värmen försämrade hans astma. Föräldrarna torkade också tvätten inne i bostaden vilket ökade luftfuktigheten.
– Det är inte bra för personer som är allergiska mot kvalster, säger Åsa Persson och betonar att hembesöken inte ska uppfattas som en kontroll.
– Besöket ska vara en hjälp för familjen. Vi för en diskussion om vad som kan göras för att förbättra miljön och gör tillsammans upp en plan som de kan arbeta med.
I det här fallet handlade det bland annat om att få bort möglet och förbättra ventilationen. Familjen följde planen och redan efter några månader kunde Åsa Person konstatera att pojken mådde bättre.

Text Set Mattsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php