Grazax godkänt för barn

Läkemedelsverket har godkänt Grazax, en allergenspecifik immunterapi (allergivaccination) i tablettform, för barn från fem år och uppåt. Behandlingen är till för rinit och konjunktivit orsakade av gräspollen, så kallad hösnuva.

Läkemedlet verkar genom att framkalla en skyddande immunreaktion hos patienten och skapar en tolerans som hämmar den allergiska reaktionen mot gräspollen. Grazax är den första behandlingen i sitt slag som blivit godkänd för barn och som inte enbart lindrar symtomen utan också behandlar orsaken till allergin.
– Godkännandet innebär ett viktigt tillskott i behandlingen av allergisk sjukdom hos barn. Med allergivaccination kan vi behandla själva orsaken till allergin och inte bara erbjuda symtomatisk behandling . Barn med hösnuva löper en högre risk att prestera sämre i skolan. Allergibesvär kan även leda till sömnproblem och begränsningar i sociala aktiviteter och lek, vilket påverkar inte bara barnet utan hela familjen. Därför är det tillfredställande med detta nya behandlingsalternativ, säger Päivi Söderman, Barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

Tolereras väl

Grazax fungerar genom att barnet under tre års tid tar en tablett dagligen innehållande det protein av gräspollenallergenet som de flesta barn är allergiska emot.
Resultat från den kliniska studie som godkännandet baserar sig på visar att barn som tar Grazax tablettvaccination, i jämförelse med barn som enbart tar symtomlindrande behandling, minskar hösnuvesymtomen och behovet av symtomlindrande läkemedel. Dessutom fick de barn som behandlats med Grazax färre dagar med astmabesvär. Studien visar även att Grazax tolereras väl.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php