Gör din egen insamling

Just nu laddar förbundskansliet för fullt inför Astmadagen som äger rum den 2 maj. Kansliet planerar en kampanj både inför, under och efter Astmadagen.
Det tas fram en insamlingskampanj för sociala medier och en film om hur det kan vara att leva med astma. Det skickas också ut ett insamlingsbrev i samband med Astmadagen.
Dessutom kommer det att finnas möjlighet att enkelt starta en egen insamling via hemsidan insamling.astmaoallergiforbundet.se.

Ett paket är förberett för de föreningar eller individer som vill engagera sig. Paketen innehåller inbetalningskort, färdiga swishkoder, en affisch, ett bildpaket, och ett tipsdokument kring hur du på bästa sätt startar en egen insamling. Vill du ha ett paket? Mejla i så fall Filippa Wittenberg, insamlingsansvarig, filippa.wittenberg@astmaoallergiforbundet.se.

Ett år av förändring

Astma- och Allergiförbundets årsberättelse har sammanställts och det kan konstateras att 2022 var året då förbundet fick en ny styrelse, en ny generalsekreterare och en ny organisation.

Det var också året då nya framgångar vanns. Efter att ha säkrat pollenmätningarna, kan förbundet nu glädja sig åt Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens regeringsuppdrag att se över allergivården. Enligt FN:s globala mål ska hälsa och välbefinnande för alla vara säkrat till 2030, så förväntningarna är att myndigheternas förstudie blir något annat än en papperstiger.

Föreningskonferens 6 maj

Föreningskonferensen vänder sig till förtroendevalda och andra aktiva i landets region-, läns- och lokalföreningar. Årets konferens har temat Tillsammans mot 2025 – en stark och hållbar organisation.

Konferensen kommer ske digitalt och innehålla både föreläsare och diskussioner i mindre grupper. Ta kontakt med din förening om du är intresserad.

Utbildning för patientföreträdare

Funktionsrätt Sverige erbjuder en ny utbildning för att stärka aktiva medlemmar som möter beslutsfattare i sitt uppdrag som patientföreträdare. Alla aktiva medlemmar i Astma- och Allergiförbundet är välkomna att gå utbildningen.

Man kan välja att gå utbildningen digitalt (självstudie på egen hand), fysiskt (studiecirklar, medlemsträffar, kurser via Funktionsrätt Sveriges, förbund, föreningar, patientgrupper eller i samarbete med studieförbund/folkhögskolor), eller en hybridvariant (vissa delar digitalt, träffas digitalt eller fysiskt med andra deltagare för att göra övningar, ta del av andras erfarenheter och berättelser med mera).

Mer information finns på förbundets och Funktionsrätts webbsidor.

Pris för god innemiljö

Ventilationsföretaget Camfil Svenska AB är vinnare av Stora Inneklimatpriset 2022. Vinnaren utsågs på Fastighetsmässan och årets pris delades ut av Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare Karin Neuhaus.

– God inomhusmiljö är viktig för alla, men särskilt för dem som har astma, allergi eller annan överkänslighet, sade hon i samband med prisutdelningen.

Tre sakkunniga blir två

Astma- och Allergiförbundets matpolitiskt ansvariga och före detta projektledaren för Bra Mat för Alla, Sofia Knaz, slutar sin projektanställning och går vidare till nya utmaningar. Detta innebär att kansliets tre sakkunniga nu blir två. Fokus i förbundets intressepolitiska arbete kommer även fortsatt att ligga på vård, luft och mat. Arbetssätt och prioriteringar ses över för att kansliet även fortsättningsvis kunna bistå med relevant kompetens och expertis.

Sju miljoner för friskt liv

Astma- och Allergiförbundet har även i år fått 7 miljoner av Postkodlotteriet . Tack vare alla lottköpare kan förbundet göra mer för att fler kan leva ett friskt liv fritt från allergier, astma, eksem eller annan överkänslighet.

Sammanlagt fick 60 ideella organisationer dela på över en miljard kronor. Astma- och Allergiförbundet har fått stöd sedan 2009 och sammanlagt fått hela 107 617 356 kronor.

Minska hälsorisker av vedrök

Intresset för att elda med ved inomhus har ökat i vinter. Anledningen är krig i vårt närområde och elkris med rekordhöga priser. I osäkra tider vill många gärna ha en kompletterande uppvärmningskälla. Forskning visar att vedeldning i tätbebyggda områden kan ha samma negativa hälsopåverkan som avgasutsläpp – alla drabbas, men personer med kronisk sjukdom som exempelvis astma är extra utsatta. Därför är det viktigt med kunskap så att man eldar rätt.

Astma- och Allergiförbundet vill bidra till ökad kunskap om hälsoriskerna och hur man kan minska dem. Mer information finns på bland annat på förbundets webbsida och i en artikel på Byggahus.se.

Skrivelse om luft

Förbundet har skrivit till Klimat- och Näringsdepartementet och lämnat synpunkter att särskilt beakta inför uppdatering av EU-direktiv som handlar om förbättrad luftkvalitet (industriutsläppsdirektivet och luftkvalitetsdirektivet). Luftkvalitetsdirektivet styr de europeiska och alltså även de svenska gränsvärdena för luft. EU-kommissionen föreslår en skärpning av kraven på luften, men föreslår att de ska vara i linje med WHO:s nya rekommendationer först år 2050. Förbundet stödjer förslag från folkhälsoexpertis som i stället föreslår att de ska stämma överens med WHO:s rekommendationer år 2030. Skrivelsen finns att läsa på förbundets webbsida.

Rapportering av matallergier

Var fjärde restaurang vet inte vilka allergena livsmedel de serverar. Det visar Livsmedelsverkets senaste rapport. För Astma- och Allergiförbundets medlemmar blir konsekvenserna tydliga: fyra av tio har drabbats av en oväntad allergisk reaktion när de ätit ute. Förbundets nya medlemsundersökning visar också att inte ens var tredje känner till var man vänder sig för att anmäla.

– Det behövs en tydlig rutin för anmälan, i likhet med den som finns för matförgiftning, säger ordförande Mikaela Odemyr i ett pressmeddelande.

Undersökning pekar på brister

Vården svarar inte upp mot kraven på en skriftlig behandlingsplan, patientutbildning eller rimliga väntetider. Dessutom fallerar samarbetet mellan primärvård och specialistvård. Det visar Astma- och Allergiförbundets senaste medlemsundersökning.

Undersökningen har besvarats av 2 153 personer, som fått betygsätta olika aspekter av vårdkedjan för personer med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Av svaren att döma, är det ingen del av vården som fungerar helt till belåtenhet för förbundets medlemmar. Men allra sämst betyg får erbjudandet om en skriftlig behandlingsplan och patientutbildning samt väntetider och samarbetet mellan primärvård och specialistvård.

Möten om allergivården

Astma- och Allergiförbundet har träffat Livsmedelsverket och Socialstyrelsen med anledning av regeringsuppdraget att se över svensk allergivård. Myndigheterna har visat stort intresse för förbundets synpunkter och inspel. Uppdraget ska resultera i en förstudie som ska presenteras för regeringen i september 2023.