Frukt kopplat till minskad astmarisk 

Barn i skolåldern som äter mycket frukt och andra antioxidanter har mindre astma och bättre lungfunktion i ung vuxen ålder.

Det visar en studie på 2 500 barn i den svenska befolkningskohorten Bamse. Forskarna använde särskilt utformade frågeformulär för att få veta vad barnen åt vid 8 års ålder. De undersökte sedan lungfunktionen vid 8, 16 och 24 års ålder.

– Andra faktorer kan givetvis också spela in, som att barn som äter mer frukt kanske även äter mer hälsosamt på andra sätt. Men resultatet är ändå en signal om att ett högt fruktintag verkar vara viktigt, säger Erik Melén, professor på Karolinska institutet och en av artikelförfattarna.

Flickor i studien åt i genomsnitt mer frukt och grönt än pojkarna, vilket höll i sig även vid 16 och 24 års ålder.

En tidigare studie från Bamse-kohorten har även visat på en koppling mellan vissa fettsyror, till exempel omega 3 som framför allt finns i fet fisk, och minskad risk för astma hos unga vuxna. Enligt Erik Melén behövs nu mer forskning om hur kosten kan påverka risken för astma och hur kostråd till föräldrar bör se ut, särskilt när det gäller barn med ökad risk för astma.

Foto Colourbox