Fråga doktorn om pollenallergi

Pollensäsongen är inte över, nu tar gräspollenet över luftrummet. Allergolog Lars Ahlbeck från Allergicentrum i Linköping svarar här på de frågor som inte hanns med på vårens webbsända medlemsföreläsning om pollen i coronatider.

Fråga: Är det någon typ av covid-19-vaccin som fungerat bättre för personer som har astma och är allergiska och överkänsliga mot många olika saker till exempel pollen, födoämnen, pälsdjur, parfymer?
Pernilla

Svar: Det är inte studerat, men det finns inget som tyder på det. Alla godkända vacciner mot Covid-19 ger ett mycket bra skydd mot allvarligt förlopp. Därför kan man ta det som erbjuds, vilket just nu beror på vilken ålder man har.

Fråga: Finns det en poäng med att ta björkpollenallergivaccin om en har många andra allergier, både mot andra pollensorter, men även mot olika djur samt födoämnen?
Tina Blockmark

Svar: Ja, om björkpollen är det som plågar en mest så är det meningsfullt att vaccinera sig mot det. Det kan vara så att en del av dina födoämnesallergier är korsreaktioner mot björk och ibland, men inte alltid, så försvinner de med när man vaccinerar. Däremot så fungerar allergivaccination som allra bäst om man inte har så många allergier och helst inte haft dem allt för många år.

Fråga: När kan lymfatisk immunterapi finnas tillgängligt för ”gemene man”?
Eva Lundin

Svar: Det är svårt att svara helt säkert på. Den pågående studien (som man fortfarande kan anmäla sig till på ILIT.NU/sv/) ska undersöka vilken dos som är bäst. Den är därför närmast att likna vid en fas-III studie och sådana brukar föregå ett godkännande. Om den går lika bra som våra tidigare studier kan man ansöka om ett godkännande efter utvärdering 2022. Det är ändå inte säkert att läkemedelsbolaget vill det.
Läkemedelsverket ger utrymme för så kallad ”off-label”-behandling. Det betyder att man kan ge ett läkemedel utanför godkänd indikation, i annan dos än godkänd eller på annat sätt än det som företaget fått godkänt för tidigare. När ”off-label”-behandling blir utbredd så kommer efterhand ett godkännande. Så 2023 i liten skala kanske.

Fråga: Har allergi mot träd, gräs och känner av kvalster. Självmedicinerar med tabletter året om, men det hjälper inte fullt ut. Blir hjälpt av nässprej, men besväras ofta av näsblod (Dymista får jag för mycket biverkningar av), finns det något alternativ?
Eva-Maria

Svar: Räcker inte en allergitablett (antihistamin) per dygn kan man ta en till. Väldigt många får god tilläggseffekt om de får även en tablett montelukast (antileukotrien), men det är på recept. Ofta beror näsblod på att man sprayar mot nässkiljeväggen, där det blöder lättast. Man ska för höger näsborre fatta sprayen med vänster hand och sikta på en punkt mellan höger öra och näsa och tvärt om. Har man sköra kärl på nässkiljeväggen kan de lätt etsas på vårdcentral eller hos öronläkare. Många tycker Dymista är effektivt, men att det smakar väldigt illa. Ett tips är i så fall att inte dra in luft i näsan för hårt när man spayar så att allt åker ned i svalget och smakar pyton, utan tar det lite försiktigt så det blir kvar i näsan där det ska göra nytta.

Fråga: Jag tar allergimediciner året runt då jag har symtom större delen av året, ger medicinerna sämre effekt då?
Pia Karlsson

Svar: Nej, man ser inte toleransutveckling på allergiläkemedel. Alltså effekten mattas inte av och man behöver inte höja dosen för att behålla effekten som vid en del annan läkemedelsbehandling.

Fråga: Jag har astma från februari till oktober och är fullbehandlad, men behöver kortisonkur 1–2 gånger om året. Jag har föreslagit förebyggande behandling, men inte blivit lyssnad på. Hur ska jag tänka?
Catarina Spånglund

Svar: Om man behöver kortisonkurer 1-2 gånger per termin så är man inte tillräckligt väl behandlad. Du bör ha en underhållsbehandling med hög dos inhalerat kortison + långverkande luftrörsvidgande, helst i kombination + antileukotrien (montelukast), eventuellt tillägg med ytterligare en luftrörsvidgare som oftast använd vid KOL, men ibland vid astma. Räcker inte det så kan en högeffektiv luftrenare hjälpa. Airsonett är den enda som är godkänd av Läkemedelsverket för behandling av allergisk astma. Ett sista steg är sprutor med antikroppar mot dina allergiframkallande antikroppar (Xolair). Man kan få lära sig att ta dem hemma. Jag tror det finns mer att göra för dig innan man ska ta till kortison.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php