Förslag till nya arbetsmiljöregler oroar

Regeringen har utrett hur brott mot arbetsmiljöreglerna oftare ska leda till straff. Men fackförbundet IF Metall oroas för att förslagen får motsatt effekt.

– Det kan bli lättare för arbetsgivarna att komma undan, säger arbetsmiljöombudsman Stefan Wiberg.
Det finns cirka 150 paragrafer i Arbetsmiljöverkets regler som ska leda till straff om man bryter mot dem. Men det händer sällan. 2008 anmäldes 275 sådana brott, men bara elva arbetsgivare fälldes. Därför tillsatte regeringen i mars förra året utredningen ”Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet”.
På IF Metall instämmer man i målen. Men man larmar om en del av utredningens förslag.
 70 av de direkt straffsanktionerade reglerna ska ersättas med fyra. Det är dåligt, säger Stefan Wiberg.
En sådan regel gäller arbete med härdplaster. På grund av risken för astma och allergi är läkarundersökning obligatorisk för den som ska börja arbeta med lack, färger, lim, fogmassa med mera där isocyanater kan finnas.

Åtalsanmälan

Om denna regel inte följs ska Arbetsmiljöverket idag göra en åtalsanmälan, åklagaren ska starta en förundersökning, en polis utreda, åklagaren åtala och domstolen döma. Det är här utredningen vill ändra.
– Om man istället tar bort straffbestämmelsen och låter Arbetsmiljöverket direkt besluta om sanktionsavgift går det mycket fortare, säger Rolf Perlman, jurist på Arbetsmiljöverket och expert i utredningen.
Nu tar processen lång tid. Och det händer att förundersökningar läggs ned av olika skäl, åklagaren kanske tycker det är svårt bevisa oaktsamhet.
Men Stefan Wiberg är oroad.
– Vi vill ha tydligare arbetsmiljöregler, snabbare handläggning och hårdare straff, säger Stefan Wiberg.
Böter vid fortkörning är en bra förebild.
– De svider men den som åker dit vet precis varför och kör vanligtvis försiktigare efteråt. Så vill vi att arbetsgivarna ska känna och förstå när man bryter mot reglerna. Då blir arbetsmiljön bättre.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Källa: Dagens Arbete

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php