Vart tredje astmafall beror på jobbet

Dålig luft i arbetsmiljön är en vanlig orsak till astma hos vuxna. Tyvärr missar många att astmasymtomen är kopplade till jobbet. Inte heller läkare har för vana att dra sådana paralleller, vilket leder till onödigt lidande, hävdar Jonas Brisman, överläkare i arbets- och miljömedicin.

Damm, skärvätskor och kemikalier. Den som exponeras för skadliga ångor och partiklar på arbetsplatsen riskerar att drabbas av astmasymtom. Att koppla astman till faktorer i arbetsmiljön är däremot inte alltid helt lätt för den som drabbats. Eftersom jobbet inte är det första man tänker på är det viktigt att vården är medveten om problemet så att patienterna kan fångas upp korrekt. Många läkare missar att kolla upp sambandet arbetsmiljö och astma.
– I dag frågar läkarna sällan astmapatienter vad de jobbar med. Men den frågan borde ställas oftare, säger Jonas Brisman, överläkare vid arbets- och miljömedicinska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Svårlöst problem

Det här är ingen liten grupp, var tredje vuxen med astma har besvär på jobbet minst en gång i månaden. Med så många drabbade är det ett arbetsmiljöproblem som inte går att bortse ifrån. För metallarbetare brukar det vara skärvätskedimma som ställer till med problem. Skärvätska är en mjölkig vätska som används som smörjmedel när det ska skäras eller borras i metallen. Då bildas en dimma i och runt maskinen och för den som är känslig kan ångorna irritera och påverka luftvägarna negativt.
– Det är inte så lätt att lösa problemet tekniskt, vi har samma problem över hela världen. Trots att skärmaskinerna byggs in i dag andas man in dimman när man måste öppna maskinen för att ändra inställningar och mätningar, förklarar Jonas Brisman.

Astma som barn

Från och till förekommer ”epidemier” av astmautbrott hos en del av arbetsstyrkan i en viss industri. Ibland handlar det om att flera personer har reagerat mot ett konserveringsmedel i vätskan medan det ibland handlar om bakterier och mögel.
– Ibland har vi kunnat se att är det varit tillväxt av mikroorganismer i skärvätskan och när vätskan byts ut börjar de anställda må bättre, säger Jonas Brisman.
Det vanligaste är att den som drabbas av astma på grund av arbetsmiljön har haft astma sedan barndomen, blivit bättre med åren, men får tillbaka astmasymtomen när man utsätts för kemikalieångor eller partiklar. Men även nydebuterad astma på grund av arbetsmiljöorsaker förekommer, framför allt hos frisörer och bagare, som liksom metallarbetare tillhör de mest utsatta yrkesgrupperna.
– Hos frisörer beror det ofta på att många slarvar med att använda dragskåp när man blandar blonderingsmedel. För pizzabagare är det mjöldamm som är orsaken, säger han.

Sista utvägen

Men också dålig ventilation, stress, fukt och mögel kan ge förvärrade besvär, så problemen finns även på kontor. Att ställa krav på arbetsgivaren är första steget för den som är drabbad. Faktum är att arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsplatsen för dig och går det inte med åtgärder som skyddsutrustning handlar det om att omplaceras. Även arbetsmiljölagen kräver att företaget har ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete, där man identifierar risker som personalen utsätts för och arbetar för att minska utsattheten.
– Nästan tio procent av dem som kommer ut på arbetsmarknaden har astma eller svåra näsproblem, det är ingen liten grupp. Både arbetsgivare och sjukvård behöver ta sitt ansvar, säger Jonas Brisman.
Ungefär en fjärdedel byter jobb eller yrkeskarriär på grund av sin astmasjukdom. Men att byta jobb borde vara sista utvägen, anser han.
En del är oroliga för att vara öppen med sina problem. Men att bara vara kvar i en miljö som ger astmasymtom kan ytterligare förvärra sjukdomen.
– Vi rekommenderar aldrig att stanna kvar i miljön även om mediciner verkar hjälpa. Det måste finnas kompetens och rutiner att ta hand om personer som får astma på arbetsplatsen, säger han.

Utsatta yrkesgrupper    Arbetsmiljöproblem

Metallarbetare                               Skärvätskedimma
Snickare                                          Trädamm
Målare                                             Slipdamm
Bagare                                             Mjöldamm
Kontorsarbetare                            Dålig ventilation, fukt, mögel
Frisörer                                           Kemikalier
Svetsare                                           Svetsrök
Städare                                            Städkemikalier

Text Maja Lundbäck

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php