Föreningen var min livlina

Nu har vi börjat ett nytt år igen, 2008. Ett år som förhoppningsvis leder oss ytterligare en bra bit framåt mot vår vision – ett samhälle som är tillgängligt för oss allergiker.

Ibland när jag får tid att tänka efter brukar jag ställa mig frågan: Varför jag är så engagerad i Astma- och Allergiförbundet? Det är en viktig fråga att ställa sig, tycker jag. Mitt engagemang började när jag fick mina barn som utvecklade allergi tidigt i livet. Jag tog kontakt med föreningen i Karlstad. Vi hade flera studiecirklar om barns allergi och förbundet hade på den tiden kurser för föräldrar. Numera ordnar länsföreningarna motsvarande kurser. Dessa studiecirklar och kurser blev min livlina. Jag träffade andra föräldrar som hade en likadan livssituation som jag själv hade. Jag fick så mycket av föreningen att jag bestämde mig för att arbeta aktivt för att andra också skulle få stöd och hjälp. Vi blev många unga mammor och pappor som engagerade oss. Vi hade mycket roligt tillsammans och skrattade mycket trots att vi alla hade det ganska jobbigt i vardagen. Stödet och gemenskapen gjorde att vi blev starkare som föräldrar och som individer.

All den kunskap jag hunnit skaffa mig under drygt 30 år som medlem vill jag gärna vara med och dela med mig av. Det är inte bara kunskap om sjukdomarna som man får utan också en stor kunskap om hur samhället och vi människor fungerar och hanterar vår livssituation. Jag önskar att fler av er medlemmar vill upptäcka att vi tillsammans kan göra mycket och samtidigt ha roligt. För mig är det viktigt att kunna göra nytta. Jag känner också att jag mår bra av att engagera mig och vara ett stöd för andra. Jag rekommenderar alla varmt att engagera er i er lokalförening.

Astma- och Allergiförbundet är idag viktigare än någonsin. Människor som har någon form av astma, allergi eller annan överkänslighet blir bara fler och med dem ökar allergiproblemen därför fortsätter jag att engagera mig och jag hoppas ni vill vara med mig.

Text Ingalill Bjöörn