Förbundets konsumentvägledning

En undersökning för några år sedan visade att förbundets mest uppskattade verksamhet var konsumentvägledningen genom produktrekommendationer. Därför är det glädjande att notera att just denna del av förbundets arbete utvecklas så positivt. Bara under den senaste tiden har vi gjort inbrytningar inom två nya produktgrupper – smink och tvättmaskiner, vilket är ett fantastiskt framsteg. Vem hade för ett antal år sedan kunnat tro att Astma- och Allergiförbundet kunde rekommendera smink till människor med allergier?!
Den här positiva utvecklingen kommer inte till stånd utan hårt och målmedvetet arbete. Redan för fyra år sedan pekade förbundsstyrelsen ut just produktrekommendationerna som ett strategiskt utvecklingsområde för förbundet. Utvecklingen sedan dess hade inte kunnat ske utan hårt och engagerat arbete från det råd som granskar produkterna, förbundsstyrelseledamöter med särskilt intresse för just denna gren av verksamheten och den personal på kansliet som är inblandad.
Jag vill särskilt lyfta fram experterna i granskningsrådet som genom sina insatser ger bidrar med specialistkunskaper och trovärdighet till arbetet. Utan deras insatser kunde förbundet inte uttala några rekommendationer över huvud taget.
Vi ser att arbetet utvecklas vidare, vilket borgar för att förbundet kommer att fortsätta att bedriva praktisk konsumentvägledning genom produktrekommendationer.

Text Ingalill Bjöörn