Förbundet har mycket att fira

Vilken höst vi har i år! Pollenmätningarna kom äntligen med i den budget som läggs fram till riksdagen. Ett så stort kliv framåt att forskare, som tillsammans med förbundet arbetat för ett nationellt och långsiktigt ansvar för mätningarna, signalerade ”Äntligen – detta har jag väntat på i 40 år!” Att arbeta tillsammans och att vara ihärdiga ger långsiktigt ett resultat och här har verkligen såväl nationell, regional som lokal nivå inom förbundet varit aktiva.

Jubileum

I september firade också Astma- och Allergiförbundet hela 65 år. Det skedde genom ett digitalt evenemang där föreningsaktiva, kanslipersonal, tidigare och nuvarande förbundsordförande och generalsekreterare summerade och blickade tillbaka på förbundets arbete och framgångar genom åren.

1956 kan på flera sätt ses som ett riktigt lyckosamt år då Astma- och Allergiförbundet, Björn Borg och Ingemar Stenmark föddes. Dessutom slog Elvis Presley igenom med låten Love me tender. Förbundet är i gott sällskap! De nio föreningar som det året beslöt sig för att gå samman och bilda paraplyorganisationen som i dag är Astma- och Allergiförbundet var Borås, Göteborg, Jönköping-Husqvarna, Malmö, Skene, Stockholm, Ulricehamn, Uppsala och Östersund.

Många framgångar

Det är frestande att sända en tanke till hur läget sett ut om Astma- och Allergiförbundet med sina lokala föreningar inte hade funnits under dessa 65 år. Då hade inte den gemenskap och de aktiviteter som varit så viktiga för den som blivit sjuk i andra sammanhang, startats upp. Röda fjädern-kampanjen, som lade grundplåt för Astma- och Allergiförbundets forskningsfond, hade knappast genomförts 1989 och forskningen hade inte nåtts av de miljoner fonden genom åren delat ut till forskning.

Utan förbundets påverkansarbete hade Folkhälsoinstitutets viktiga och avgörande allergiprogram knappast kommit till på 90-talet och inte heller hade 120 kommuner i landet bildat allergikommittéer, som tillsammans med föreningar gjort skillnad för tillgängligheten i närsamhället. Astma- och Allergiförbundets trygga produktmärkning Svalan, som nu är Asthma Allergy Nordic, hade saknats som stöd när man handlar i butik och vi hade inte haft allergiombud i skolor och förskolor.

Vi hade fortfarande haft nickel i mynt, rökning vid restauranger och uteserveringar och varken Barnallergiår eller Allergistämmor hade genomförts och bidragit till kunskapsspridning runt om i landet. Så nog finns det mycket att fira!

Men firar det gör man optimalt fysiskt och tillsammans med andra. En särskild utlysning ur Blomsterfonden under hösten gör det möjligt för astma- och allergiföreningar att ordna ett lokalt firande. Om det ordnas något på din ort hoppas jag att du tar chansen att delta.

Fortsatt trevlig höst!

 

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande Foto Jens Sølvberg