Föräldrar till eksembarn behöver stöd vid sömnbrist

En nyligen publicerad forskningsstudie från Linköpings Universitet beskriver föräldrars uppfattningar av sömn, konsekvenser av sömnbrist och vilka strategier föräldrarna till barn under två år med atopiskt eksem använde för att hantera sömnbrist.

Föräldrarna beskrev hur de vaknade på nätterna av att barnet hade klåda. Sömnbristen påverkade föräldrarna negativt på flera sätt. De påverkades emotionellt, fick humörsvängningar, sämre koncentrationsförmåga och sämre initiativförmåga och beskrev känslor av trötthet, utmattning, ångest och skuld. Förmågan att ta in ny kunskap och minnet försämrades och de beskrev en ökad sensitivitet mot stress och ljud.

Normaliseras

Föräldrarna uttryckte en acceptans av sömnbrist då det ansågs vara en del av livet som småbarnsförälder. De upplevde även att familj, släkt och vänner normaliserade sömnbristen. Det saknades förståelse för föräldrarnas trötthet om föräldrarna bad om stöd och hjälp när de inte orkade utföra dagliga sysslor. En del föräldrar sökte hjälp från hälso- och sjukvård men möttes av oförståelse och ignorans för sina problem. Det fanns en underliggande antydan om att alla småbarnsföräldrar sover dåligt och att detta inte var något exklusivt för dessa föräldrar.
I studien konstateras att för föräldrar med ett litet barn med atopiskt eksem kan en god natts sömn bidra till en ökad förmåga att ta emot och förstå information och råd om hur de ska vårda sitt barn. Vårdpersonal som möter föräldrar till små barn med atopiskt eksem får därför inte ignorera föräldrarnas sömnbrist utan bör arbeta aktivt med att hjälpa föräldrarna att hitta individanpassade strategier som underlättar sömn och därmed främjar hälsa i hela familjen.