Foder och vaccin för en mindre allergiframkallande katt?

I dag finns inget botemedel mot kattallergi – annat än att undvika katter. Nu utvecklas nya produkter där man istället för att behandla allergin försöker få katten att producera mindre mängd allergen. Kan detta vara en möjlighet för kattallergiker som vill skaffa katt?

Kattallergi är den vanligaste formen av pälsdjursallergi i Sverige och man uppskattar att ungefär var tionde svensk är allergisk mot katter. De vanligaste symtomen är rinit med rinnande eller täppt näsa, kliande näsa och ögon samt nysningar.
– Risken att riniten förvärras och att man utvecklar astma ökar ju längre tid man exponeras för katt och att ha katt i hemmet är en av de vanligaste orsakerna till barnastma, berättar Hans Grönlund, docent i immunologi vid Karolinska Institutet.

Överför allergen till pälsen

Alla katter, oavsett ras, producerar allergener. Allergener är ämnen, i de flesta fall proteiner, som kan ge allergiska reaktioner. Det främsta kattallergenet, Fel d 1, produceras i kattens spott- och talgkörtlar och överförs till kattens päls och hud när den tvättar sig. Sedan sprids allergenen i hemmet när katten fäller hår och mjäll.
– Katter producerar även andra allergen, om än i mindre mängd, som till exempel Fel d2, Fel d4 och Fel d7, förklarar Hans Grönlund som har forskat om pälsdjursallergier i över 20 år.
Graden av allergenkoncentration beror på flera olika faktorer och allergennivåerna kan variera inom samma ras, vilket gör att olika individer inom samma ras kan vara mer eller mindre allergiframkallande. Till exempel kan katter som har kastrerats eller steriliserats innan de blir könsmogna ha lägre allergenproduktion. Men även hårlösa kattraser och katter med kort, lockig päls producerar Fel d1.
– Beteendet hos den enskilda katten kan också påverka, hur mycket den rör sig i hemmet och hur mycket den slickar och tvättar sig.
Det finns läkemedel som kan lindra kattallergi, som till exempel antihistaminer. Dock behandlar dessa bara symtomen och inte själva sjukdomen. Mot allergin finns i dag inget botemedel annat än att undvika katter. Vid svårare allergi kan även allergenspecifik immunterapi (allergivaccination) erbjudas.

Vaccinera katten?

Forskning pågår och inom några år finns förhoppningsvis fler möjligheter att behandla allergi mot katt. Vid University of Zurich i Schweiz håller forskare på att utveckla ett vaccin, HypoCat, som beräknas lanseras inom några år. Vaccinet ges till katten för att behandla Fel d 1-inducerad allergi hos människa. Syftet är att neutralisera proteinet Fel d1 som anses vara det huvudallergen som vi människor reagerar på.
I vaccinet används en virusliknande partikel från gurkmosaikvirus för att provocera kattens immunsystem att utveckla antikroppar som binder med, och neutraliserar, Fel d1. Tanken är att detta ska minska allergisymtomen hos kattägaren.
Det har publicerats några studier kring vaccinets effekt. I en av studierna behandlades drygt 50 katter med vaccinet vid tre olika tillfällen under sex veckor. Forskarna fann att de vaccinerade katterna skapade antikroppar mot Fel d1, hade lägre koncentrationer av Fel d1 i sina tårar samt inte tog någon skada av vaccinet.
En annan studie visade att åtta av nio kattägare, vars katter vaccinerades, upplevde en signifikant minskning av allergisymtom. 7 av 9 kattägare kunde nu även spendera betydligt längre perioder med sina katter innan de utvecklade symtom.
– Det är alltid spännande med nya angreppssätt, men om man bara slår ut ett allergen, Fel d1, så tror jag att många allergiker ändå kommer att känna av katten även om Fel d 1 är huvudallergenet. De flesta allergiker reagerar även på Fel d2, Fel d4 och Fel d7, säger Hans Grönlund och påpekar att risken att förvärra allergin och utveckla astma ändå finns kvar så länge som man behåller katten. Det behövs därför fler studier och uppföljningar för att se vad detta innebär på lite längre sikt.

Kattfoder minskar allergener

Pro Plan LiveClear är ett nytt kattfoder som liksom vaccinet riktat in sig på proteinet Fel d1. Fodret, finns sedan en tid tillbaka att tillgå i Sverige. I detta fall fortsätter katten att producera Fel d1 som vanligt, själva minskningen av allergenet sker när fodret kommer i kontakt med Fel d1 i kattens saliv.
När katten äter fodret så binds ett nyckelprotein från ägg till Fel d1 i kattsaliven och neutraliserar det. Katten upplevs då som mindre allergen. Enligt företaget minskar mängden Fel d1 i katthår och mjäll med 47 procent efter tre veckors daglig användning.
Frågan är om en 47-procentig minskning är tillräcklig för att hjälpa kattallergiker?
– Svårt att säga, det kan bero på hur känslig man är. Men om man är kattallergiker och inte vill göra sig av med sin katt så tycker jag absolut att det finns anledning att försöka reducera mängden allergener. Och då kan det vara ett alternativ, säger Hans Grönlund och tillägger:
– Man kommer dock inte undan det faktum att man fortfarande utsätter sig för allergener med risk att utveckla astma. Sedan är det så att allergikern inte bara reagerar på allergenen i själva pälsen utan framför allt i fria partiklar, när hår och mjäll faller av och sprids i hemmet. Så det hade varit bra att också veta hur resultatet ser ut i dammrester.

Minskad indirekt exponering

Finns det då några fördelar med att behandla katten istället för människan?
– Ja, om man lyckas behandla sin katt så att den producerar mindre mängd allergen så kan man även minska den indirekta exponeringen till andra allergiker på till exempel bussen, arbetet eller i skolan.
– Vi vet ju i dag inte vad som händer på lite längre sikt. Det vore intressant att studera om till exempel de som inte har så allvarlig allergi kan bli toleranta av att exponeras för behandlade katter med blockerat Fel d1.

Text Susanne Romberg Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php