Fästingbett triggar allergi mot kött

Sedan 2009 har ett fyrtiotal fall av köttallergi konstaterats i Sverige. Nu har forskarna kommit fram till att fästingbett kan trigga igång denna ovanliga form av födoämnesallergi.

2009 diagnostiserades tre personer med köttallergi vid allergisektionen på Södersjukhuset i Stockholm. I dag, fyra år senare, är siffran uppe i nästan 50. Forskaren och överläkaren Maria Starkhammar är försiktig med att dra slutsatser kring ökningen, men säger att nu när allt fler blir fästingbitna ökar sannolikt antalet köttallergiska.
Symtom som ses är nässelutslag, svullnad i ansikte och mun, magproblem samt i många fall även anafylaxi (allergichock). Men allergin kan vara svårdiagnosticerad eftersom den allergiska reaktionen i regel kommer flera timmar efter köttintag. Det normala vid födoämnesallergi är annars att reaktionen kommer omedelbart. De flesta som drabbas av köttallergi får första reaktionen under sommar eller höst, och ofta kommer reaktionen nattetid.
– Vi hoppas att framtida forskning kommer att lära oss mer om varför vissa utvecklar köttallergi. Det vi kan säga är att det är en ovanlig allergi och att långt ifrån alla som blir fästingbitna blir allergiska mot kött, säger Maria Starkhammar.

Alfa-gal förbryllar. Hur hänger då köttallergi ihop med fästingbett? Det är kolhydraten alfa-gal som ställer till det hela. Alfa-gal finns i flertalet däggdjur, men inte hos människan. Denna kolhydrat finns inte bara i köttet från dessa djur utan även i deras mjölk. När vi blir bitna av fästingar, tyder data på att det hos vissa personer bildas allergiantikroppar mot alfa-gal.
– Vi, professor Marianne van Hages forskarteam och jag, har visat att alfa-gal finns i magtarmkanalen hos fästingar. De köttallergiska patienterna får en stegring av allergiantikroppar mot alfa-gal efter fästingbett och hos dessa ses även allergiantikroppar mot andra proteiner i fästingen.
Den sena reaktionen och det faktum att alfa-gal är en kolhydrat förbryllade läkarna under många år. För allergi kopplas normalt till proteiner, och inte till kolhydrater. Men en rad olika observationer ledde forskare i USA och Australien in på fästingspåret. Det finns nu över 1000 kända fall i USA. Där heter köttallergi just ”alpha-gal allergy”, vilket enligt Maria Starkhammar är en mer korrekt benämning då det finns människor som har en annan form av köttallergi som inte är orsakad av alfa-gal.

Skydd mot köttallergi. För att undvika att drabbas av köttallergi finns det en sak att göra, säger Maria Starkhammar: klä dig klokt när du är ute i skog och mark där det finns fästingar. Undvik att bli fästingbiten, med andra ord. För det är fästingen som är den misstänkta boven, det finns inga hållpunkter för att man kan utveckla köttallergi genom att äta kött.
– Alfa-gal finns i kött från fyrfota däggdjur oavsett om det är ekologiskt eller ej.
Du har träffat personer som troligtvis haft köttallergi i 10–20 år utan att ha fått en diagnos. Om man misstänker att man själv är drabbad, hur ska man göra?
– Om man har allergiska besvär som kopplas till köttintag ska man söka hjälp. Men det finns ingen anledning att uppsöka läkare och ta blodprov bara för att man blivit fästingbiten.

Fakta köttallergi
Amerikanska och australienska forskare lanserade teorin om fästingbett som orsak till köttallergi för några år sedan.

Professor Marianne van Hage och överläkare Maria Starkhammar har hittills undersökt 39 patienter med köttallergi. Majoriteten av patienterna har fått reaktion 2–7 timmar efter köttintag. 95 procent har fått nässelutslag, 69 procent magsymtom som illamående, buksmärta eller diarré och 45 procent har fått anafylaxi. Flertalet, 67 procent, har haft minst tio fästingbett under livet före utveckling av köttallergi.
Diagnos ställs genom blodprov som visar allergiantikroppar mot alfa-gal, nötkött, fläskkött och i regel även mjölk.
Behandling: avstå från att äta kött från ko, gris, lamm och vilt. Köttallergiker tål fågel och fisk och nästan alltid mjölk. Patienten ska även ha akutmedicin i form av antihistamin- och kortisontabletter samt vid behov adrenalinpenna.
Ett forskningsprojekt om alfa-gal och köttallergi stöttas av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Text Louise Cederlöf