Färre symtom efter allergivaccination

Utveckling av astmasymtom hos barn med gräspollenallergi kan förebyggas genom allergivaccination med tabletter – så kallad sublingual immunterapi. Behandlingen kan även minska symtomen på gräspollenallergi.

Det framgår av en artikel som nyligen publicerades i den medicinska tidskriften “The Journal of Allergy and Clinical Immunology”. I artikeln diskuteras resultaten från den så kallade GAP-studien (Grazax Astma Prevention studie) som startades 2009 av läkemedelsföretaget ALK som bland annat forskar inom området allergivaccination.

Totalt har 812 barn från 11 europeiska länder medverkat i studien. Barnen var i åldern fem till tolv år när studien startade, och samtliga hade hösnuva orsakad av allergi mot gräspollen. Inget av barnen hade några tecken på astma.

Femårig studie

Hösnuva (allergisk rinit) och allergisk astma är starkt kopplade till varandra, och det primära syftet med studien var att undersöka om allergivaccination i tablettform kan minska risken för pollenallergiska barn att utveckla astma.

Studien omfattade tre år av behandling där medicinen intogs dagligen, samt två års uppföljning. Vissa barn i studien behandlades med en aktiv substans i form av tabletter med frystorkat extrakt från ängsgräset Timotej, medan andra fick verkningslösa tabletter, så kallade placebo. Först när studien var slut fick forskarna veta vilka barn som fått den verksamma substansen.

Lägre medicinförbrukning

Resultaten visar att behandlingen inte fördröjer själva astmadebuten, men att den leder till signifikant färre astmasymtom och en lägre medicinförbrukning.

Man kunde också konstatera att vaccinationen reducerade symtomen på gräspollenallergi med 22 procent och medicinanvändningen med 27 procent jämfört med placebo.

Text Barbro Falk Foto Colourbox