Får tåla tobaksrök på balkongen

Boende i flerbostadshus får tåla vissa störningar, som tobaksrök, från grannarna. Om man inte känner av röken inne när man stänger fönster och dörrar, kan rökning på angränsande balkonger inte anses vara en sådan allvarlig störning att det ska förbjudas, menar miljödomstolen.

I över 40 år har ett par bott i en lägenhet i ett flerbostadshus i Helsingborg. De senaste tre, fyra åren har allt fler rökare flyttat in i huset och deras rökning från angränsande balkonger upplever paret som mycket störande.
Parets klagan hamnade till slut i miljödomstolen som nu har avgjort ärendet. Domstolen konstaterar att tobaksrök som regelbundet tränger in i en bostadslägenhet från angränsande bostäder kan utgöra en sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 1 § miljöbalken. Definitionsmässigt kan tobaksrök således betraktas som miljöfarlig verksamhet.

Tåla vissa störningar

Samtidigt poängterar dock domstolen att boende i flerbostadshus får lov att tåla vissa störningar från grannarna. Är störningen av sådan grad att den på ett allvarligt sätt påverkar bruket av bostaden kan störningen anses oacceptabel och leda till att den förbjuds.
Då paret inte besväras av tobaksröken om de stänger dörrar och fönster menar miljödomstolen dock att störningen inte är så allvarlig den kan förbjudas. Domstolen påpekar dock att boende i flerbostadshus vid exempelvis tobaksrökning måste visa varandra hänsyn. Slutligen avslår miljödomstolen parets överklagande. Länsstyrelsens beslut att vare sig förbjuda eller begränsa tobaksrökning från balkongerna står därmed fast.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php