EU kräver matmärkning på restauranger

All mat som serveras på kaféer och restauranger ska märkas med omfattande information om ursprung, mängderna av vissa ingredienser, allergiframkallande ämnen och näringsvärden. Det föreslår EU-kommissionen.

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR och Hotrec, restaurang- och hotellbranschens europeiska lobbyorganisation, är starkt kritiska till förslaget. Organisationerna menar att företagen, för att klara att uppfylla kraven, skulle vara tvungna att begränsa antalet rätter som erbjuds gästerna. Och dessutom behöva övergå till färdigförpackad mat i stället för att använda färska ingredienser och anpassa maten efter tillgången på bra råvaror.

Oönskade konsekvenser

Astma- och Allergiförbundet delar farhågan att en lagreglering kan komma att leda till oönskade konsekvenser som att restaurangerna som en säkerhetsåtgärd informerar om alla allergener som hanteras i köket. Risken är att det blir likadant som med »kan innehålla spår av«-märkningen av livsmedel.
– Ett beslut i EU-kommissionen i enlighet med det presenterade förslaget kommer inte att öka tryggheten för den allergiske gästen utan ytterligare åtgärder, säger Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet.

Bättre förutsättningar krävs

En komplett beskrivning av vad som behöver göras på en restaurang för att öka tryggheten för den allergiske gästen finns i handboken »Hurra en allergisk gäst!«. Den ingår i ett utbildningsprogram som tagits fram av SHR och Astma- och Allergiförbundet gemensamt.
– Astma- och Allergiförbundet anser att den föreslagna lagstiftningen inte blir så meningsfull om inte restaurangerna ges bättre förutsättningar att hantera de allergiproblem de möter i sin verksamhet. Det är därför så glädjande att samarbetet i projektet »Hurra en allergisk gäst!« och dess förlängning, certifieringsordningen »Tryggare mat«, har utvecklats så positivt. Det är viktigt att restauranger i stor omfattning ansluter sig till certifieringsordningen och därmed blir tryggare alternativ för allergiker och människor med annan överkänslighet mot mat. Restaurangbranschen har nu chansen att förekomma en myndighetsreglering genom att öka sin förmåga att tillgodose de allergiska gästernas behov.
Målet är att parlamentet ska behandla ärendet i maj.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php