Hela restaurangbranschen måste ta ansvar i allergifrågan

Det är en självklarhet att vi konsumenter ska känns oss trygga med vår mat! Vi har rätt att veta vad vi äter och det innebär att vi vill veta både varifrån maten kommer och vad maten innehåller!
Särskilt viktigt är naturligtvis detta för alla dem som lever med allergier – bara bland våra barn har mellan 10-15 procent idag någon form av matallergi som i flera fall kan ge livsfarliga reaktioner. Vi kunde nyligen alla läsa om den tragiska utgången för flickan som avled i en allergisk chock efter en vanligvardagsmiddag. Det får bara inte hända!
Trots den långa väg vi har kvar så har mycket hänt vad gäller tydlig information på de produkter vi handlar i butik. Nu måste vi också få bättre information om vad maten vi äter på restaurang innehåller. För alla våra allergiker är det ju livsviktigt! Många duktiga, ansvarstagande restauranger anger redan idag på sina menyer tydligt vilka ämnen som kan vara potentiella allergener i de olika maträtterna; men det stora flertalet nonchalerar problemet. Alltför ofta saknar också serveringspersonalen både information och detaljerad kunskap om innehållet i maten de serverar. Det duger inte! Vi måste kunna lita på att vi får rätt och sakkunnig information om innehållet på tallrikarna!
Det är viktigt att detta inte bara är en service och självklarhet på stora exklusiva restauranger utan minst lika viktigt på alla mindre lunchställen, som ju dagligen frekventeras av så många människor.
Undertecknad EU parlamentariker har i Bryssel med framgång fört kampen för tydlig info om allergiframkallande ämnen; vilket nu också är tydligt angivet i det nya matmärkningsdirektivet som klubbades i parlamentet år 2011.
Enligt den nya EU-lagstiftningen som träder i kraft år 2015 är inte bara livsmedelsproducenter utan också restaurangägare skyldiga att tydligt deklarera potentiella allergener i sin mat. Det betyder i praktiken att alla de restaurangägare som idag inte känner till och anger innehållet i sin mat kommer att bryta mot reglerna efter att Sveriges Riksdag inför den nya lagen. Så varför inte redan nu börja med att informera kunder på olika sätt, i meny eller muntligt, och att se till att personalen kan svara på frågor? Det är också väldigt viktig att vi konsumenter ””vågar fråga””. Vi är inte besvärliga, vi värnar om oss själva och den mat vi äter.
Så vår uppmaning till alla café- och restaurangägare är att ni visar ert ansvar och er omtanke för alla matgäster genom att OMGÅENDE införa det som 2015 blir lag!

Anna-Maria Corazza Bildt
Europarlamentariker, ansvarig för matfrågor för Moderaterna i Europarlamentet. Driver kampanjerna ””Basta till matfusket”” och ””Basta till matsvinnet””.
Karin Mossberg
Multiallergiker och moderat samhällsdebattör. Styrelseledamot för Moderaterna i Göteborg, Tuve, Säve.