En vecka med Bra mat för alla

Projektet Bra mat för alla har som mål att starta ett nationellt kunskapscentrum om matallergi och matöverkänslighet. Projektledaren Sofia Knáz har för Allergias räkning skrivit dagbok under en arbetsvecka i november.

Astma- och Allergiförbundet driver tillsammans med Centrum för allergiforskning och Livsmedelsföretagen ett projekt under namnet Bra mat för alla. Det finansieras av Allmänna Arvsfonden och ska pågå i tre år. Det har till uppdrag att förbereda starten av ett nationellt tvärvetenskapligt kunskapscentrum som ska ge bättre livskvalitet för människor med matallergi och överkänslighet för mat. Forskare, matproducenter och ideella organisationer går samman för att ta ett helhetsgrepp på området matallergi/matöverkänslighet.
Tidigare gav jag, som legitimerad dietist, kostråd och nutritionsbehandling på en mottagning dit patienter kom på grund av sin allergi. I dag får jag driva Bra mat för alla, som har potential att höja kunskapen kring matallergi på flera olika områden i samhället. Redan som klinisk dietist såg jag bristerna i vården och svårigheterna ute i samhället för de som lever med allergier – där kan vi vara med och göra skillnad.
Jag har som intresse att grotta ner mig i hållbar mat, grön mat, eller regnbågsmat som jag gärna benämner det. Mat ska vara klimatsmart, smaka gott, vara näringsrik och färgglad som regnbågen! Utan kött och mycket kryddstark om jag får välja och det får jag såklart. Mat är så mycket mer än det vi ser på tallriken och i butikshyllorna. Matvanor och livsmedelsval förtäljer mycket om oss själva men även om etnicitet, genus, identitet, livsstil, religion och region.

Måndag

Just den här måndagen har vi tagit tåget från Stockholm till Palace i Göteborg för att möta livsmedelsindustrins allerginätverk. På mötet är vi med i diskussionerna för att samla in tankar och idéer samt för att identifiera vad som behövs på området livsmedelsproduktion. Vi behöver titta på hela produktionskedjan, det vill säga från jord till bord, och det råder stort behov av att ta fram säkrare och bättre livsmedel för personer med matallergier.
En punkt som alltid kommer upp i det här forumet är gränsvärden och märkning av livsmedel, kort sagt så behöver industrin en samlad och tydlig lagstiftning kring livsmedelsmärkning. Mer kartläggning och forskning är ett sätt att komma framåt, men också internationella samarbeten för att lära av varandra är bra. Med på mötet är 32 personer från olika livsmedelsföretag, analysföretag, patientorganisationer och den här gången även Livsmedelsverket.
På förmiddagen berättade Åsa Marknell-DeWitt matnyttiga exempel från sitt arbete med teknisk allergidiagnostik på företaget Thermo Fischer Scientific med huvudkontor i Uppsala. Mikaela Odemyr, vice ordförande på Astma- och Allergiförbundet, berättade om sitt arbete inom europeiska allergiorganisationen EFA. På eftermiddagen fick vi höra den erfarna allergologen Ulf Bengtsson från Sahlgrenska berätta om sitt arbete som allergiläkare från åttiotalet och fram till i dag. Spännande att höra om hur mycket det området har utvecklats och även om mer ovanliga allergier som lokala allergier i tarmen, köttallergi, ansträngningsutlöst veteallergi, biogena aminer och allergi mot cannabis. Ulla Fäger senior statsinspektör från Livsmedelsverket och professor emeritus Bo Ekstrand, biologi/bioteknik, och Ann-Li Karlsson, kemist/molekylärbiolog, avslutade mötet.

Tisdag

En del av arbetet i att förbättra samordning är att samla olika professioner för att enas om olika frågeställningar och dela med oss av erfarenheter och utmaningar, den här dagen ägnar vi oss åt dietister från hela landet. Ett nätverk fanns sedan innan men är sedan flera år tillbaka inaktivt vilket för oss betyder här tar vi nya tag!
Projektet hade bjudit in till en träff på Astma- och Allergiförbundets kansli på Södermalm i Stockholm. Vi började dagen med frukost som givetvis var anpassad och välplanerad för de med specifika behov. En färgglad frukost kunde deltagarna njuta av under tiden som jag och Emma Juslin tog med deltagarna på en genomgång av projektet från initiativ och förstudien och framtiden för Bra mat för alla.
Det följdes av föreläsning av dietisten Jenny van Odijk från Sahlgrenska Sjukhuset som berättade om sin målgrupp den vuxna allergipatienten och om histaminintolerans. Detta var uppskattat av deltagarna då just histaminintolerans är en diagnos som ställs allt oftare och där kunskapsluckorna är stora.
Under eftermiddagen diskuterades nätverkets framtid och strategin för uppstart av en nationell sektion för matallergi inom Dietisternas Riksförbund, DRF. Syftet med att starta en sektion för matallergi inom DRF är inte endast med syfte att dietister som arbetar med matallergipatienter ska ges ett tillfälle för diskussion, utan den kan även fungera som en plattform för att arbeta fram nationella riktlinjer för kostbehandling av matallergi och matöverkänslighet. Det kommer att leda till mer jämlik vård då inga nationella riktlinjer finns i dagsläget och vården ser olika ut i olika delar av landet.

Onsdag

I ett sista korrigeringsmöte med illustratören och designern Bettina Blomstedt, som har haft till uppgift att utforma delar av projektets kommunikation och informationsmaterial, går vi igenom de sista justeringarna innan materialet går i tryck.
Önskemålet var en färgglad och enkel design. Illustrationen ska fungera som ett komplement till texten. Den ska locka till sig blickar, den ska informera och förtydliga en text. Den ska instruera eller bara vara vacker och underhållande att titta på. Bildmaterialet kan användas av projektgruppen, samarbetspartners, vårdpersonal och andra aktörer som arbetar med matallergi.
För en person som har matallergi och matöverkänslighet råder ingen lågsäsong. Det är alltid högsäsong, vilket fick styra illustrationen i form av ett årshjul som delar in året efter de vanligaste allergenerna och livsmedlen vid en viss tidpunkt på året.

Torsdag

En gång i månaden träffar projektgruppen i Bra mat för alla huvudaktörerna för att gå igenom senaste månadens arbete samt planera arbetet framåt. Mötet är en stund för analys, utvärdering och beslutsfattande om projektets utveckling. Det unika med projektet är att livsmedelsindustrin, patientorganisation och akademin arbetar tillsammans för att starta ett tvärsektoriellt kunskapscentrum om matallergi.
På dagens agenda var Bra mat för allas kommande organisationsform och innehållet på vårens konferens som vi kommer att arrangera i april 2020. Dit bjuder vi in projektets två referensgrupper, en bestående av personer som arbetar med matallergi och den andra av personer som lever med matallergi och matöverkänslighet.

Fredag

Trots risken för allvarlig reaktion, och i värsta fall att avlida, till följd av sin matallergi finns i dag ingen botande behandling. Allergier påverkar i många fall vardagen negativt för den drabbade och, inte att glömma, de anhöriga. Allergin kan vara en betydande dold funktionsnedsättning för den drabbade.
Vad vi vet i dag är att matallergier och matöverkänslighet ökar i förekomst nationellt och globalt och klassificeras som ett folkhälsoproblem. Vi i Bra mat för alla tog därför tillfället att delta på Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping, som är nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. I år var temat Rätten till hälsa där vi hade som mål att upplysa deltagarna om matallergier, svara på frågor om matallergier och samtala om rätten till säker och näringsriktig mat trots matallergier, möjligheten att få genomgå en allergiutredning oavsett var i landet en bor, rätt diagnostik och vårdkontakt, rätt specialkost i skola och förskola och att efter allergiutredning och diagnos även få råd och verktyg att hantera sin matallergi.

Lördag

Sveriges största glutenfria mässa, arrangerad av Celiakiföreningen i Stockholm, är för dig som inte tål soja, mjölk, laktos och gluten. Självklart måste Sveriges enda matallergiprojekt som har som mål att starta ett kunskapscentrum vara på plats. På scenen samtalade jag tillsammans med Celiakiförbundets generalsekreterare Magnus Filipsson om behovet av riktlinjer, kunskapshöjning och ökat samarbete om matallergier samt om vad kunskapscentrumet Bra mat för alla kan göra nu och framöver för personer med allergier. Då referensgruppen med personer som lever med matallergi är kärnan i projektet var det värdefullt att vara på plats och glädjande att intresset och engagemanget att ingå i projektet är så stort.

Text Sofia Knáz Foto Johan Kindbom

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php