En känsla av sammanhang

Välkomna till Astma- och Allergiförbundet alla ni som i sommar tagit tillfället till ett medlemskap för endast 50 kronor. Jag tror ni kommer att upptäcka att både förbundet och er lokala förening har mycket att erbjuda, inte minst den tidning du just nu läser. Ge gärna tipset om rabatterat medlemskap vidare till släkt, vänner och arbetskamrater. Ju fler medlemmar förbundet har – ju starkare röst i påverkansarbetet och våra kontakter med politiker.

Känsla av sammanhang. För några år sedan studerade jag Folkhälsovetenskap och fick då via litteraturen göra bekantskap med Aron Antonovsky, en israelisk forskare som myntat begreppet KASAM, vilket du kanske hört talas om. Begreppet står för känsla av sammanhang, vilket Antonovsky identifierade som en nyckel till att klara påfrestningar i livet.
Han menade att det inte är så enkelt att man antingen är frisk eller sjuk utan att man hela tiden rör sig i ett fält däremellan och KASAM ger förutsättningar för var du befinner dig. För att nå en känsla av sammanhang behöver världen omkring oss vara begriplig och förutsägbar, ha en balans mellan yttre krav och egna resurser samt en känsla av meningsfullhet i att anstränga sig för att bemöta kraven.

Allergismart innehåll. Jag ser en koppling mellan begreppet KASAM och det nya projekt Astma- och Allergiförbundet har fått möjlighet att starta. Projektet har arbetsnamnet Empowerment, vilket lättast översätts med Egen kraft och Egen makt.
Att ha tillräckligt med kunskap gör tillvaron mer begriplig, att diskutera sin specifika situation med profession och/eller andra i samma situation ger meningsfullhet och ökade inneboende resurser för att vilja, våga och orka hantera sin situation bättre. Egen kraft ger egen makt.  Vågskålen blir mer jämn i förhållandet inneboende resurser kontra de krav livet bär med sig och jag får insikt i att om andra lyckats förändra och påverka kanske jag också kan. Portalen på internet kommer att heta AllergiSmart – vilket är talande för dess innehåll.

Välkommen att delta. I september startar en testperiod i projektet. Vi kommer att starta grupper på AllergiSmart-sidan där du som är intresserad kan medverka. Känner du att du kommit vidare i din personliga situation, har livserfarenhet och en längtan att använda dina erfarenheter för att vara ett stöd för andra, kanske du även kan tänka dig att vara moderator för en grupp. Skicka eventuella frågor och anmäl intresse till empowerment@astmaoallergiforbundet.se. Först till kvarn gäller…

Text Maritha Sedvallson Förbundsordförande