Elitsimning kan orsaka astma

En ökad risk att drabbas av astma kan följa av tävlingssimning, troligen på grund av luften i simhallarna. Det visar en undersökning från Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum (VMC) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. VMC undersökte 43 stycken hårdsatsande simmare i åldrarna 10– 7 år. 30 procent av dem hade diagnostiserats med astma, jämfört med cirka sex procent i åldersgruppen som inte simmar. Det är gasen trikloramin som ger besvären. Den bildas när klor reagerar med urin och svett. Hos känsliga personer kan trikloramin reta luftvägar och lungor och orsaka astma. Vanliga motionssimmare löper inte någon förhöjd astmarisk.

 

Text Netdoktor