E-doktorer ifrågasatta

Företrädare för Centre for assessment of medical technology in Örebro (Camtö) har sammanställt det vetenskapliga kunskapsläget kring digitala vårdbesök.

I en debattartikel i Dagens Nyheter konstaterar de att det saknas vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik vid digitala vårdbesök. De har inte heller funnit någon vetenskaplig grund för att det sparar pengar för hälso- och sjukvården.