Dra inte alla över en kam

I förra numret av Allergia visualiserades den ojämlikhet som i dag finns inom allergisjukvården. Situationen gällande möjlighet till specialistvård, och även allergikonsulenter i våra län och regioner, kommer att bevakas och påverkas genom Astma- och Allergiförbundet och våra föreningar.
I förbundets nationella vårdnätverk kommer vi att diskutera, delge varandra erfarenheter och gemensamt planera framåt. De flesta län/regioner har i dag en representant i vårdnätverket men några luckor finns. Jonas Binnmyr, vårdombudsman vid förbundskansliet, är ansvarig och tar gärna emot nya medlemmar från län som i dag inte har någon representant.

Det finns en fara med att dra alla allergisjukdomar över en kam. Spektrumet är stort både när det gäller svårighetsgrad och symtomens förekomst över tid. Den som har omfattande, kroniska eller svåra symtom behöver ha tillgång till specialistsjukvård och för dem med lättare och kortvariga symtom ska en uppdaterad primärvård finnas tillgänglig. Båda grupperna behöver patientutbildning för planerad egenvård. Det optimala är att det även finns ett nära samarbete mellan primärvård och specialistvård, för att både helhetssyn och specialistkunskap ska tas till vara.

Om vi endast räknar astma och allergi som leder till dödstal får vi svårt att arbeta framgångsrikt. Vi behöver visa andra siffror och annan statistik. Lyfta hur många vi är, vilka faktorer som gör oss sjuka och att både symtom och behandlingar påverkar det dagliga livet. Dessutom visa på vilka möjligheter som finns att genom rätt förhållningssätt och hänsyn förhindra symtom.

Allergi mot pälsdjur exempelvis, leder sällan till dödstal. Men tillgängligheten i samhället försvåras då pälsdjur tas med till miljöer där det tidigare varit otänkbart, exempelvis på caféer, restauranger, butiker, skolor, vård och omsorg. Det är svårt att förstå då våra politiker arbetat för att öka tillgängligheten i samhället och dessutom skärpt diskrimineringslagen.
Jag tror vi behöver stöd från professionen i att tydliggöra att pälsdjur gör vissa människor sjuka. Ibland svårt sjuka. Det kan inte få vara så att pälsdjur tas med till arbetsplatser och när någon upplyser om att man då blir sjuk får personen med allergi flytta på sig, alternativt arbeta hemifrån, istället för att djuret flyttas. Vad är det – om inte diskriminering?

Du kommer väl ihåg AllergiSmart.se, förbundets forum för möten och diskussioner medlemmar emellan och med aktuellt, säkert och personligt informationsflöde? Välkommen in! Glöm heller inte förbundets stora Toleranskonferens i Stockholm, 5–7 februari. Bjud gärna in dina lokala politiker och tjänstemän redan nu så att även din vård påverkas av framsteg i forskning, vård och behandling.

Text Maritha Sedvallson