Doftsättning i gallerior förbjuds

Nu har högsta instansen Mark- och Miljödomstolen tagit ställning. Doftsättning av inomhusluften i entréer och på toaletter i gallerior kan enligt Miljöbalken vara en olägenhet för personer med doftöverkänslighet, så kallad sensorisk hyperreaktivitet.

Två olika mål som rör doftsättning i Solna Centrum och Täby Centrum har prövats. Domstolen fastställer därmed de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämndernas beslut om ett föreläggande att upphöra med doftsättning i de båda galleriorna.

– Vi är mycket glada över domstolens beslut som innebär att Miljöbalken kan användas för att skydda personer med doftöverkänslighet mot ofrivillig doftsättning av luften i gallerior, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Vägledande domar

Domstolen har använt sig av försiktighetsprincipen som ställer krav på att vidta försiktighetsåtgärder för personer med doftöverkänslighet i sitt domslut. I vägledningar till Miljöbalken nämns att hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än normalt vid bedömning av olägenhet för människors hälsa. I de båda fallen bedöms ett föreläggande att upphöra med doftsättningen inte vara mer ingripande än vad som krävs eller orimligt i förhållande till kostnaderna för fastighetsägaren.

Domarna blir vägledande och i och med att domstolen tillämpar försiktighetsprincipen läggs bevisbördan helt på fastighetsägaren som inte anses ha bevisat att de försiktighetsåtgärder och begränsningar som vidtagits är tillräckliga. Det innebär enligt domstolen inte att doftsättning förbjuds generellt men att höga krav ställs på den som vill doftsätta luften i offentliga inomhusmiljöer framöver.

 

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php