Det måste skapas flera rökfria boenden

Minst 200 personer avlider varje år av passiv rökning. Astma- och Allergiförbundet får många samtal från människor som besväras och blir sjuka i flerbostadshus på grund av andras tobaksrök. Dagens lagstiftning i Tobakslagen och Miljöbalken är otillräcklig och det saknas även riktlinjer för miljökontoren för att lösa de problem som uppstår när det gäller grannars rökning i flerbostadshus. Alla kan inte heller bo i egna hem som villor eller radhus.
27 fastighetsägare i landet har flerfamiljshus som är rökfria och 13 av dem har även regler om att det ska vara fritt från pälsdjur. Ytterligare allergianpassningar i hus finns hos 8 av fastighetsägarna. Det visar en kartläggning av rökfria och allergianpassade flerbostadshus som Astma- och Allergiförbundet gjort i samarbete med Riksförbundet VISIR.
Det är mycket viktigt att människor har valmöjlighet att kunna bo i flerfamiljshus där det inte får rökas eller finnas pälsdjur. Speciellt viktigt är det om man har allergi eller överkänslighet. Vi i Astma- och Allergiförbundet är glada att några fastighetsägare skapar bostadsmiljöer som är bra även för personer med allergi, men vi tycker det är alldeles för få. Nu ser vi fram mot att det kommer skapas bostadsmiljöer för allergiker även i de län där det inga finns idag.

Text Ingalill Bjöörn