De lär sig tåla mjölk

Tre barn med svår allergi mot mjölkprotein lär sig tåla mjölk. Visst låter det otroligt? Men det är sant. Och tio till står på tur. Läkaren, Nicholas Brodszki, låter barnen svälja små, små doser av utspädd mjölk.
För Williams del (pojken på omslaget) var man tvungen att spä ut mjölken hundra tusen gånger och ge honom så lite som 0,5 ml av den spädda mjölken. En annan pojke, David, behövde ””bara”” späda mjölken tusen gånger för att klara att börja med en dos på 0,5 ml.
Doserna ökades succesivt. Än så länge är inget av barnen fria från sin allergi, men de klarar små doser outspädd mjölk och föräldrarna slipper vara rädda för deras liv. Läs mer om William, David och Lia och den spännande behandlingen på sidan 20.
Som du förstår är det här inget man kan göra själv. Toleransträning måste ske under strikt kontrollerade former och med vårdpersonal i närheten. Det här är en behandling som är väldigt ny och ännu bara tillgänglig för ett fåtal, men Nicholas Brodszki menar att den kan börja användas i vården.

Text Annika Olsson