Dålig matkunskap inom äldreomsorgen

Matallergier måste uppmärksammas på äldreboenden och de ansvariga måste ta sitt ansvar och utbilda personal. Det är slutsatsen av en färsk undersökning.

Christina Sollenberg är dietist och har genomfört undersökningen ”Rätt mat” inom äldreomsorgen, ett samarbete mellan Svenska Celiakiförbundet, och Sveriges Pensionärsförbund, SPF. Undersökningen har gjorts genom iakttagelser av hur maten hanteras på boenden i fyra kommuner och genom intervjuer med kommunpolitiker, verksamhetschefer, chefer på äldreboenden, ansvariga sjuksköterskor, vårdpersonal på äldreboenden och anställda i köken.

Många brister

I undersökningen framkommer många brister när det gäller gluten- och laktosfri kost inom äldreomsorgen. Allra sämst fungerar, enligt rapporten, de måltider som tillagas på avdelningarna (oftast frukost och mellanmål). Det visade sig att personer med matöverkänslighet fick mat som innehöll sådant de inte tål, samma ersättningsprodukter dag efter dag, eller inget att äta alls i vissa situationer där maten ordnas på avdelningen.
– Det lilla nedslag jag gjorde gav ju inget lysande bild. Det finns säkert ställen där det fungerar exemplariskt och även ställen där det fungerar ännu sämre. Generellt sett ger det bilden av en ganska dålig hantering, säger Christina Sollenberg.

Ökad laktosöverkänslighet

Vid festliga tillfällen händer det alltför ofta att äldre i behov av specialkost i stället blir helt utan, eller blir sittande med en skorpa istället för exempelvis semla.
– Det finns ju enkla recept som fungerar till alla. Det handlar om kunskap.
Många äldre äter mediciner som påverka tarmfloran som i sin tur kan ge ökad laktoskänslighet, säger Christina Sollenberg som tror att det här problemet kommer att bli större i framtiden, eftersom det ökar totalt sett i samhället.
– Vi blir ju duktigare på att ställa diagnoser även på äldre. Det borde vara en självklarhet att alla ska slippa felaktig kost. Då skulle de må bättre och slippa olika besvär, säger Sollenberg.

Inte samma marginaler

Hon anser att det är jätteviktigt att specialkosten fungerar, speciellt bland äldre. Äldre personer har inte samma marginaler som yngre och kan bli mer påverkade av magknip och diarré, som kan bli följden om man får i sig mat man inte tål.
– Vi har ingen regelrätt utbildning för personal, säger Maria Palm, äldreomsorgschef i Enköping. Den kunskapen får vi skaffa oss efter behov när det blir aktuellt. Om vi får en person på ett omvårdnadsboende som har glutenintolerans får vi ordna det då. Det händer att vi rådfrågar en dietist på lasarettet i vissa fall.
Svenska Celiakiförbundet och SPF oroas över brist på rutiner och vill att alla som arbetar på äldreboenden utbildas om matallergi och kostlära. Förbunden kräver även att diagnoser ställs när man misstänker matallergi: ”Alla som ställs på specialkost måste få en säkerställd diagnos, och alla med misstänkt matallergi ska få medicinsk utredning.”

Text Anna Olsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php