Byte av generalsekreterare

Efter snart tre år som generalsekreterare går Kristina Ljungros vidare till nya utmaningar.
– Det är dags för mig att säga tack och hej till denna fantastiska organisation. Jag är oerhört glad för dessa tre åren och för allt vi har åstadkommit som organisation. Tillsammans visar vi på hur livet kan se ut om man lever med astma, allergi eller annan överkänslighet. Men också vad som kan göras för att förbättra livet för alla som lever med våra frågor. Hur vi får en jämlik vård, en bra utomhusluft och en skolmat som ingen blir sjuk av.
– Min spaning är att det nationella allergiprogrammet och de nationella riktlinjerna inte ligger alltför långt bort. Något som verkligen skulle förbättra livet för våra målgrupper. Allt gott och all lycka till framöver!
Helena Färnsten har nu tillträtt som tillförordnad generalsekreterare.
– Jag har haft förmånen att jobba på förbundet under två år, som kommunikationschef, och har nog nästan aldrig trivts så bra på någon arbetsplats. Otroligt viktiga frågor, ett enormt engagemang och stor kunskap i hela förbundet, i föreningarna, i styrelsen, på Unga Allergiker och forskningsfonden. Och superhärliga och enormt proffsiga kollegor på förbundskansliet.
– När jag fick den mycket hedrande frågan om att gå in som tillförordnad generalsekreterare, så behövde jag inte lång betänketid. Kristina Ljungros har gjort ett otroligt bra jobb som generalsekreterare och jag är glad och tacksam och väldigt ödmjuk över det stora förtroendet från styrelsen att ta vid när hon slutar.

Charlotta Janson Josephsson

Ny kommunikationschef

Charlotta Janson Josephsson är ny kommunikations-och marknadschef på förbundet. Hon går in som ställföreträdande för Helena Färnsten som efter årsskiftet tagit över rollen som generalsekreterare.
Charlotta har sin grund i journalistiken och har en bred bakgrund inom kommunikation från såväl offentlig som ideell sektor. Hon driver i dag sitt eget företag inom kommunikation, men har sedan tidigare erfarenhet av rollen som bland annat pressekreterare, kommunikationsstrateg och kommunikationschef.

Ingrid Hedlund

Ny platschef på Södergården

Ingrid Hedlund tar över som platschef på Södergården Åre efter Eva Björklund som flyttar från Undersåker. Ingrid har lång erfarenhet från turismbranschen efter att ha studerat och arbetat med turism här i Jämtland under en lång tid. Bland annat har hon arbetat för Jämtland Härjedalen Turism och Peak Innovation där uppdragen mycket har handlat om affärs- och produktutveckling samt marknadskommunikation. Närmast kommer hon från ett uppdrag som projektsamordnare på Åre kommun.

Matallergi i vardagen

Under hösten har förbundet inom ramen för projektet Bra mat för alla gjort en SIFO- undersökning om matallergier i barnfamiljers vardag. Den första delen i undersökningen om veganmärkta produkter presenterades i TV4 Nyhetsmorgon den 3 december. Hela undersökningen kommer att presenteras i sin helhet under våren.

Riksdagsfrukost om allergiprogram

Den 25 november intog Astma- och Allergiförbundet riksdagen för att öka kunskaperna om allergier hos riksdags- och regionpolitiker. Medverkade gjorde bland andra förbundets ordförande Maritha Sedvallson, Acko Ankarberg-Johansson, ordförande i socialutskottet, Caroline Nilsson, barnallergolog och Anna Nergårdh, regeringens utredare för God och nära vård. Seminariet finns att se på YouTube, sök på Hur kan vi minska allergierna?.

Drygt sex miljoner till forskning

Nu är det klart vilka forskare som får dela på de forskningsanslag som Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond varje år delar ut till viktig forskning om astma, allergi och atopiskt eksem. Tolv forskare får dela på totalt 6,1 miljoner kronor – pengar som förhoppningsvis kommer att göra stor nytta för alla människor som lever med astma och allergisjukdomar.
De forskare som i år får forskningsanslag ska bland annat studera en ny behandlingsform som kan hjälpa människor med oro kopplad till astma, undersöka effekterna av en ny metod för att mäta astma i primärvården – och ta reda på om det går att förutsäga vilka som får bra eller mindre bra effekt av pollenvaccin.

Luft och buller på förskolegårdar

IVL Svenska Miljöinstitutet har beviljats medel för ett forskningsprojekt om luftkvalitet och bulller på förskolegårdar. Syftet med projektet är att utveckla helhetslösningar för att förbättra luft- och ljudmiljön på förskolegårdar.
Projektet kommer bedrivas 2022-2023 och mätningar planeras på förskolegårdar i Göteborg i samverkan med bland andra Göteborgs stad. Astma- och Allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Göteborg finns med i en referensgrupp till projektet. Mer information finns på IVL:s webbsida.

Elevhälsoportalen uppdaterad

Centrum för Arbets- och Miljömedicin i region Stockholm har under 2021 uppdaterat avsnitt om allergi i Elevhälsoportalen – ett verktyg för att ge Elevhälsan med flera kunskap och förebygga ohälsa i skolan och förskolan. Flera avsnitt om allergi är uppdaterade utifrån den senaste kunskapen, bland annat pollen och pälsdjursallergi.
Portalen är numera öppen och kräver ingen inloggning och verksamheter från hela landet kan ta del av den kunskap som finns. CAMM erbjuder även utbildningar och webbinarier om bland annat allergi, se till exempel Hur allergier kan förebyggas och hanteras i förskolan.

Institut för FN-konventioner

Ett svenskt MR-institut har i januari i år bildats i Lund. Det är något som funktionsrätts-rörelsen länge efterfrågat. Institutets uppgift blir att övervaka att Sverige följer de olika FN-konventionerna om mänskliga rättigheter. Den ska undersöka, rapportera och lämna förslag på åtgärder.
MR-institutet ska också främja forskning, utbildning, kompetensutveckling och sprida information om mänskliga rättigheter. Myndigheten kommer dock inte att ha några sanktions-möjligheter. Mer information finns på webbplatsen för projektet Lagen Som verktyg.

Funktionsrättsbyrå öppnad

Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga har fått någonstans att vända sig för råd och stöd och för hjälp med att hävda sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån har två rådgivare med kunskap om juridik, mänskliga rättigheter och socialt arbete. Två gånger i veckan har rådgivningen telefontid, helgfria måndagar klockan 13–16 och onsdagar 9–12. Telefonnumret är 010-898 50 90. Det går också att när som helst mejla till kontakt@funktionsrattsbyran.se.
Funktionsrättsbyrån är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet är både att stärka individer att hävda sin funktionsrätt och att genom datainsamling arbeta för förändring och respekt för rättigheter. Målgruppen är vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Valfråga 2022

Förbundsstyrelsen har efter dialog med lokalföreningar, läns/regionföreningar och vårdnätverket beslutat att förbundets valfråga 2022 blir det nationella allergiprogrammet. Detta är något förbundet har arbetat för under lång tid och som förra kongressen slog fast som en av de mest prioriterade frågorna.
Arbetet för ett nationellt allergiprogram har intensifierats under det senaste året, bland annat under konferensen Allergilyftet, men även i dialog med samtliga riksdagspartier. Och arbetet har burit frukt, i höstas skrev flera partier riksdagsmotioner om behovet av ett nationellt allergiprogram/en nationell allergistrategi. Förbundsstyrelsen vill därför, tillsammans med lokalföreningar och läns/regionföreningar fortsätta detta arbete både inför och efter valet 2022. Genom ett nationellt allergiprogram skulle det skapas bättre förutsättningar för en mer jämlik vård och en högre prioritering av allergivården.

Kongress 13–15 maj

Förbundets kongress kommer att äga rum på Scandic Infra City i Upplands Väsby den 13–15 maj. Det är lokal-, läns- och regionföreningarna som utser ombud till kongressen. Motionstiden har gått ut och det har inkommit 48 stycken.