– Bristen på allergologer är ett allvarligt problem

Jens Sjöström är oppositionslandstingsråd (S) i Stockholm. Tillsammans med kollegan Dag Larsson lämnade han i höstas in en motion om åtgärder för att öka antalet allergologer inom Stockholms läns landsting.

– Just finns det endast 20 vuxenallergologer i Stockholms län och hälften av dem försvinner genom pensionsavgångar inom några år. Om vi skulle ha samma nivå som resten Europa skulle vi haft 35 stycken.
Motionsskrivarna föreslår att 12 nya ST-tjänster med specialistinriktningen allergologi ska tillsättas. De vill också ha ett allergicentrum för vuxna och ett regionalt vårdprogram för allergologi.
– Det är bråttom, får vi inte igång ST-utbildningarna snarast har vi inga handledare.
Svaret från den styrande Alliansen var att de erkänner att det är ett eftersatt område, men de väljer att inte styra vilka specialistutbildningar som ska prioriteras.

Själv allergisk

Jens Sjöström har sedan barnsben egen erfarenhet av att leva med allergi.
– Jag är allergisk mot nötter, mandel, fisk, skaldjur, pollen och pälsdjur. Nötallergin är mest allvarlig, jag fick anafylaktisk chock några gånger som barn och ungdom. Det är en lärdom som gör att man är extra vaksam. Numera har jag alltid adrenalinpenna med mig.
I drygt 20 år har han varit medlem i Astma- och Allergiförbundet.
– Jag tycker att det är viktigt att stödja patientorganisationer, det är människor som engagerat driver gruppens frågor. Jag vill också genom mitt medlemskap bidra till den forskning förbundet stöder.

Text Lena Granström Foto Jens Sølvberg