Bra samarbete med vården i Jönköpings län

Påverkansarbete för bättre vård står högt på agendan i astma- och allergiföreningen i Jönköpings län. Nu sträcker man ut handen till en annan länsförening för att kanske bilda ett ännu starkare distrikt.

Länsföreningen i Jönköping deltar aktivt i samarbete med sjukvårdsregionen med att förverkliga målen som slås fast i God och nära vård, överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR. En överenskommelse som ska möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården.

– Jönköpings län har en tradition att vara duktiga på kvalitetsutveckling, vill ligga i framkant.
Det säger Lennart Christensson. Han är ledamot i länsföreningens styrelse och till yrket sjuksköterska och dessutom docent i omvårdnad. Han sitter med i Astma- och Allergiförbundets vårdnätverk och representerar föreningen i Funktionsrätt i länet.

När Funktionsrätt fick förfrågan från sjukvårdsregionen om att gå med i nätverket Morgondagens hälso- och sjukvård blev Lennart Christensson en av tio deltagare som representerar Funktionsrätts 37 patientföreningar. Nätverket har fokus på det nationella projektet God och nära vård.

– Det är förstås svårt att representera patientorganisationer med så olika behov, men än så länge handlar det om övergripande frågor som patienters och närståendes delaktighet i vården, att klargöra vad man menar med begrepp som till exempel ”patienten i centrum” och vad ett patientkontrakt innebär.

Lennart Christensson, som arbetat länge inom vården, har sett många reformer och satsningar komma och gå. Han har ingen övertro på att just God och nära vård, med dess fokus på vårdcentralernas betydelse, kommer att radikalt förbättra vården för människor med astma och allergi, men han är glad för att patientföreningarnas erfarenhet och kunskap efterfrågas. Astma- och allergiföreningen har bland annat samlat in patientberättelser och andra föreningar har genomfört enkätundersökningar bland sina medlemmar.

Gerd Starby, sekreterare och studieorganisatör i länsföreningen, som består av fem lokalföreningar med sammanlagt cirka 500 medlemmar, berättar om den övriga verksamheten.

– Vi har genomfört en turné till skolsköterskornas utbildningsdagar, som varit mycket uppskattad. I sommar planerar vi en familjehelg på Sundgårdens folkhögskola i Helsingborg och i höst en hajk tillsammans med Friluftsfrämjandet. Vi har skrivit brev till rektorer om pedagoghundar, det brukar sluta med att de avstår från hundarna. Vi har också lämnat synpunkter till Länssjukhuset om att besökande tar med sig sina hundar.

Det sistnämnda har lett till att det nu kommit upp skyltar om hundförbud vid sjukhusets entréer. Föreningens påtryckningar har också lett till att länet nu har en allergikonsulent, även om det bara är en halvtidstjänst och för barn.
Styrelsen har inhämtat erfarenheter från de länsföreningar som gått samman och bildat regioner eller distrikt och är nu väldigt intresserade av att få ett samarbete med sitt grannlän i nordost.

– Vi har skickat ett brev med en invit till Östergötlands länsförening, avslöjar Gerd Starby.

Text Lena Granström